Crònica del ple extraordinari del cartipàs

Dilluns, 1 de juliol de 2019 a les 00:00

En aquesta sessió es va dibuixar l’organització municipal a través dels nomenaments i responsabilitats delegades per l’Alcalde envers els regidors.

En el primer i segon punts de l’ordre del dia, es van aprovar les actes dels plens anteriors, l’ordinari i el d’investidura per unanimitat.

En el tercer punt, es va donar compte de la periodicitat dels plens ordinaris fins a finals d’any, que es manté en el primer dilluns de cada mes, a les 20.30h.

Entrant en l’apartat de nomenaments, en el punt quart, es va constituir la Comissió Especial de Comptes, de caràcter obligatòria, presidida per l’Alcalde Marc Verdaguer, i integrada pels regidors Ignasi Tañà (PeM-CUP), Irene Puigdesens (ERC) i Miquel Riera (JxCAT).

En el cinquè punt, es van constituir les Comissions Permanents Informatives de Mercat, Esports i POUM:

Comissió de Mercat: Presidida per l’Alcalde Marc Verdaguer, i integrada pels regidors Enric Godó (PeM), Joan Saborit (JxCAT) i Màrius Valls (ERC).
Comissió d’Esports: Presidida per l’Alcalde Marc Verdaguer, i integrada pels regidors Ignasi Tañà (PeM), Pilar Puigdesens (JxCAT) i Irene Puigdesens (ERC).
Comissió de POUM: Presidida per l’Alcalde Marc Verdaguer, i integrada pels regidors Enric Godó (PeM), Abel Blancafort (JxCAT) i Màrius Valls (ERC).

En el sisè punt, es va procedir al nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin competència del ple. Es va nomenar al regidor Abel Blancafort (JxCAT) com a representant municipal en els Consells Escolars dels centres al municipi. Pilar Puigdesens (JxCAT) com a representant al Consell de Sanitat de l’Àrea Bàsica de Salut de Santa Eugènia de Berga. Finalment, l’Alcalde Marc Verdaguer, revalida com a representant a la Junta de l’Associació Sant Tomàs.

En el setè punt, es van efectuar les delegacions especials de gestió en les diferents matèries que comprenen les diferents regidories:

Delegació especial de Comerç:
Regidor delegat: Enric Godó

Delegació especial de Mercat:
Regidor delegat: Enric Godó

Delegació especial d’Esports:
Regidor delegat: Ignasi Tañà
Regidora suplent: Pilar Puigdesens

Delegació especial de Participació Ciutadana:
Regidor delegat: Ignasi Tañà

Delegació especial de Joventut i Festes:
Regidora delegada: Mercè Pradell

Delegació especial d’Hisenda:
Regidor delegat: Miquel Riera

Delegació especial de Serveis i Brigada:
Regidor delegat: Miquel Riera

Delegació especial de Recursos Humans:
Regidor delegat: Miquel Riera

Delegació especial de Sanitat:
Regidora delegada: Pilar Puigdesens

Delegació especial de Pagesia:
Regidora delegada: Pilar Puigdesens

Delegació especial de Benestar Social:
Regidora delegada: Pilar Puigdesens

Delegació especial de Cultura:
Regidor delegat: Joan Saborit

Delegació especial de Promoció Econòmica:
Regidor delegat: Joan Saborit
Regidor suplent: Josep Ceamanos

Delegació especial de Comunicació:
Regidor delegat: Josep Ceamanos

Delegació especial de Turisme:
Regidor delegat: Josep Ceamanos

Delegació especial d’Urbanisme:
Regidor delegat: Abel Blancafort

Delegació especial d’Ensenyament:
Regidor delegat: Abel Blancafort

En el vuitè punt, es va acordar designar com a Tinents d’Alcalde:

Primer Tinent d’Alcalde, Abel Blancafort.
Segon Tinent d’Alcalde, Miquel Riera.
Tercer Tinent d’Alcalde, Enric Godó.

En el novè punt es va donar compte de la resolució d’Alcaldia d’aprovació dels grups Municipals i designar els seus Portaveus:

JxCAT: Titular, Joan Saborit; Suplent, Josep Ceamanos.
PeM-CUP: Titular, Enric Godó; Suplent, Ignasi Tañà.
ERC: Titular, Màrius Valls; Suplent, Irene Puigdesens.

En el torn de precs i preguntes dels regidors, el grup d’ERC ha criticat “la manca de transparència” en alguns aspectes de la comunicació municipal, i ha retret que se’ls hagi exclòs de l’equip de govern, ja que, han afirmat “nosaltres hi som per treballar pel poble”.

El grup de PeM-CUP ha instat a tots els grups a “col·laborar i cooperar tots junts”, des de la independència funcional i ideològica de cadascú.

Des de JxCAT, també han posat l’èmfasi en els “punts programàtics comuns” de tots tres partits per treballar coordinadament en benefici del poble.

L’Alcalde, també va rebatre la queixa de manca de transparència d’ERC posant en valor tot el que es fa en aquesta matèria a través de les sessions mensuals del ple, obertes a la ciutadania, i en la Junta de Govern, entre d’altres.

 

 

Darrera actualització: 15.07.2019 | 12:12