Crònica del ple extraordinari del 27 de juliol

Dimecres, 28 de de juliol de 2021 a les 00:00

La sessió es va celebrar amb caràcter extraordinari abans del mes d’agost, en el que no se celebra sessió ordinària.

Es va entrar a l’ordre del dia amb l’explicació i el debat dels dos primers punts, relacionats amb la modificació de les condicions financeres de préstec formalitzat en el marc d’aplicació del Fons d'Impuls Econòmic/Fons d'Ordenació i l’acord per adoptar mesures del Pla d’Ajust, respectivament.

Des de la regidoria d’Hisenda es va explicar que aquest és un préstec que es va formalitzar a través del Fons de Finançament de les Entitats Locals l’any 2012, per fer front a les factures a proveïdors. Degut a la Covid-19 es va aplicar un període de carència de pagament per facilitar el flux de tresoreria als ens locals. Finalment, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics en sessió del 25 de juny de 2021, va aprovar la modificació de les condicions financeres dels préstecs amb l’ampliació del període d’amortització a 7 anys.

En conseqüència, s’ha hagut d’actualitzar el Pla d’Ajust per tal d’incloure aquestes modificacions de les condicions financeres. En l’actualització també es contemplen altres despeses previstes, com les obres del carrer Gran o el préstec per fer front al retorn de la subvencions del PUOSC del pavelló.

Aquests dos punts es van aprovar amb els vots en contra del grup municipal Calldetenes Present i Futur – ERC. El sentit del vot es va justificar per estar en desacord amb la modificació del Pla d’Ajust degut a la necessitat de retornar la subvenció del PUOSC.

Seguidament, es va procedir a la ratificació de l’acta final de la Mesa general de negociació (vegeu a fotografia) per l’adhesió a l’Acord comú de condicions per a empleats púbics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i annexos. Tal com es va explicar, aquest ha estat un procés llarg de reunions en el qual han participat representants de l’Ajuntament, la representant dels treballadors, i representants dels sindicats UGT, CCOO i ICSC, amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona. L’acord final de la mesa de negociació, abans de passar per Ple, havia estat ratificat per l’Assemblea de Treballadors i Treballadores de l’Ajuntament en sessió extraordinària.

Des de la regidoria d’Hisenda, es va explicar que amb l’adhesió al conveni “es regulen molts aspectes, i es deixen clars els drets i deures dels treballadors i treballadores” i que és “una voluntat de millora de les condicions, sobretot per antiguitat”. D’altra banda, també s’agafa el compromís de fer una valoració dels llocs de treball, per tal de continuar amb la millora de les condicions dels i les empleades. 

L’aprovació es va fer amb els vots en contra del grup municipal d’ERC, ja que es considera que “tot i ser una millora de les condicions, no és suficient" i que no s’ha tingut en compte el salari mínim de referència, els treballadors de retent o diferències de sou en una mateixa categoria laboral”.

Durant el torn del públic final i a través del xat en directe de l'emissió, des de la representació dels i les treballadores van expressar que “ens felicitem que finalment s’hagi pogut arribar a la ratificació definitiva per l adhesió a l'acord comú del treballadors” i recorden que és una negociació viva.

En el quart punt de l’ordre del dia, es va aprovar inicialment el Reglament d’ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics que estableix, entre d’altres, les condicions d’ús, el temps de permanència o els drets dels usuaris. Aquest ordenança és un pas més en la posada en marxa del servei, resta pendent la connexió a la xarxa del punt per part de l’empresa subministradora i l’establiment d’unes taxes.

També es van aprovar les dues festes locals per l’any 2022, que seran el dilluns 6 de juny i el dissabte 24 de setembre, Segona Pasqua i Festa Major respectivament.

Finalment en el darrer punt, es va aprovar desestimar les al·legacions presentades davant l’acord adoptat pel Ple a la sessió de 12 d’abril de 2021 que acordà iniciar el procediment de revisió d’ofici de l’acte d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 3 Les Adoberies.

Des de la regidoria d’Urbanisme es va explicar que les al·legacions es desestimen per tres motius: en primer lloc, la Llei 10/2014 obliga a la cessió del 10 % de sòl; també, ja que es demostra que no hi ha hagut desenvolupament i per tant les obres no han estat iniciades; i perquè es considera que el pas dels anys no justifica no fer la cessió.

Podeu veure el desenvolupament de la sessió i les intervencions al canal de youtube de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 11:18