Crònica del ple extraordinari del 23 de juliol 2018

Dimarts, 24 de juliol de 2018 a les 00:00

L’ordre del dia que justificava la convocatòria d’aquest ple extraordinari incloïa dos punts, l’adjudicació de la contractació de la fase final de les obres al Pavelló i l’aprovació inicial del projecte d’Avanç POUM del municipi.

En el primer punt, es va aprovar per unanimitat el compte general de l’exercici 2017 que ja va passar per plens anteriors una vegada transcorregut el període d’exposició pública i sense que s’hagin presentat al·legacions.

En el segon punt, s’ha aprovat amb l’abstenció del regidor Sergi Tarrés que ho va justificar en coherència amb la línia que ha seguit el seu grup en el procés de les obres del pavelló fins al moment, l’adjudicació de la fase final de les obres al Pavelló a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios SA per un valor de 737.518,64 euros amb IVA exclòs, que compta amb un termini de 7 mesos per a portar-les a terme.

En el tercer punt, es va aprovar per unanimitat l’increment  retributiu de l’1,5% a efectes 1 de gener, i al setembre s’aprovarà l’increment del 0,25% a efectes 1 de juliol, al personal de l’Ajuntament acordat al LGPE 2018, els pressupostos generals de l’estat. A instàncies de PeM-CUP, tots tres grups van fer manifesta la seva voluntat de millorar les condicions laborals del personal de l’Ajuntament, treballant amb un conveni de treballadors interns en aquesta direcció per a l’exercici 2019, donat el retard en la formulació del conveni col·lectiu entre les diferents parts.

En el quart punt, es va aprovar per unanimitat el compte de gestió del ORGT 2017 sense al·legacions ni comentaris.

Finalment, en l’últim punt de l’ordre del dia, referent al projecte d’Avanç POUM, el regidor d’Urbanisme va explicar que en la línia d’acord dels tres grups municipals per a la remodelació del POUM per a incloure els 11 plans parcials que s’han realitzat fins ara des de 1986, data de l’últim POUM. D’acord amb les inquietuds manifestades durant el procés de participació ciutadana al voltant d’un possible creixement massiu del municipi, aquest projecte d’Avanç POUM planteja un creixement ordenat del municipi, del centre cap a la perifèria, una clara delimitació del terme municipal, la recuperació de Sant Marc i entorn com a espai natural i la limitació del creixement industrial. Referent a equipaments, es va detectar que l’escola Sant Marc i els equipaments per a la gent gran, com el CAP, són les prioritats de reforç de cara als propers anys. El punt es va aprovar amb l’abstenció d’ERC, que ho va justificar com a vot de confiança en el projecte, a l’expectativa de les concrecions que se’n vagin derivant.

Darrera actualització: 25.07.2018 | 14:35