Crònica de la sessió plenària extraordinària del dimarts 2 de maig

Divendres, 5 de de maig de 2023 a les 00:00

Després de donar la benvinguda, el primer punt consisteix en fer el sorteig dels membres de les eleccions locals del 28 de maig de 2023. En surt una llista amb vocals suplents per si presenten al·legacions. Recordar que es fan tres meses per agilitzar les eleccions.

El segon punt es tracta de l’aprovació inicial del conveni urbanístic de planejament al PAU “Can Gom” del POUM.

El regidor d’urbanisme, Abel Blancafort exposa el punt on explica el conveni urbanístic, els canvis i quedant com a POUM. Es vota els acords següents; aprovar incloure POUM text definitiu del conveni urbanístic (amb la documentació del ple), notificar l’acord a les persones interessades i anotar i custodiar un exemplar complert de la documentació i la publicació a l’arxiu.

Màrius Valls de “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” argumenta el perquè voten en contra i fan algunes preguntes al regidor d’urbanisme, on respon a les seves qüestions en referència al conveni i altres aspectes relacionats amb el POUM. En algun punt hi intervé el secretari Francesc d’Assís, per donar alguna informació concreta.

Màrius continua la seva exposició fent referència als diferents plans urbanístics que es troben tant a l’Ajuntament com a Barcelona, i Abel Blancafort explica el que es vigent i el motiu. La conversa sobre el conveni i el tema del POUM continua entre Màrius i Abel.

El punt queda aprovat per 9 vots a favor de “Junts per Calldetenes”, 2 vots a favor dels dos regidors no adscrits, Enric Godó i Ignasi Tañà i 2 vots en de “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” ..

 

Proposta d’acord d’aprovació inicial del conveni urbanístic de planejament al PAU “Productos del Cerdo” del POUM, el qual el regidor d’Urbanisme en fa l’exposició. Màrius explica que voten en contra i el motiu. I el regidor d’urbanisme explica les complicacions d’aquest conveni i l’urbanització i en parlen amb el Sr. Màrius. Els acords que es sotmeten a votació es incloure el POUM al text definitiu del conveni urbanístic, notificar l’acord a les persones interessades, anotar i custodiar un exemplar complert i la seva documentació i fer-ne la publicació corresponent.  

Les votacions son 2 en contra de “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” i la resta voten a favor.

El resultat de les votacions d’aquest punt són 2 vots en contra de “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” i la resta de vots a favor de “Junts per Calldetenes” i els 2 regidors no adscrits.

L’últim punt, és la proposta d’acord de les al·legacions i informes sectorials del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calldetenes i sol·licitud a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OTAA) la Declaració ambiental estratègica (DEA). Abel Blancafort en fa l’exposició, on es responen les al·legacions rebudes i aclaracions tècniques necessàries, explica les al·legacions rebudes i els propers passos a dur a terme.

Màrius explica el motiu perquè el seu vot és que no i explica alguns punts que hi estan en desacord i que els hi passarà tota la documentació al regidor d’urbanisme, però en fa algunes consultes que les responen el regidor d’urbanisme. Un cop passat ja a l’aprovació, les votacions queden d’aquesta manera, on els regidors d’ERC, Màrius i Irene voten en contra, i la resta de regidors voten a favor.

 

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeo-acta a la pàgina web de l’Ajuntament i la secció de Directes amb una durada de 53 minuts i 55 segons, podent consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'ajuntament de Calldetenes.

Darrera actualització: 28.12.2023 | 12:38