Convocatòria d’ajuts per a activitats esportives extraescolars

Dilluns, 30 de d’agost de 2021 a les 00:00

Les sol·licituds s’han de presentar de l’1 de setembre a l’1 d’octubre de 2021 a través del web del Consorci d’Osona de Serveis Socials, a les oficines del consorci o a les de l’ajuntament.

El Consorci d'Osona de Serveis Socials obre una nova convocatòria d’ajuts per a activitats esportives extraescolars per al proper curs. La finalitat d’aquests ajuts és cobrir les despeses d’activitats esportives que es duguin a terme per infants de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar i pel curs 2021-2022 a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formen part de la convocatòria, com és el cas de Calldetenes.

Les sol·licituds es poden presentar per Internet a través de la web del Consorci http://ajuts.osonaacciosocial.cat/, directament als respectius ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona (Edifici Vicus – Av. del Mercat, 8, 3a planta de Vic). El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb el document d’inscripció de l’activitat, i si s’escau, del comprovant de pagament, és de l’1 de setembre fins l’1 d’octubre 2021. El comprovant del pagament es pot presentar fins el 31 d’octubre de 2021.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi. Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

 

TRAM A

TRAM B

TRAM C

Llars d’un adult

10.096,50 €

6.731,00 €

4.206,80 €

Llars d’un adult i un infant

13.125,50 €

8.750,30  €

5.468,90 €

Llars d’un adult i dos infants

16.154,40 €

10.769,60 €

6.731,00 €

Llars de dos adults

15.144,80 €

10.096,50 €

6.310,00 €

Llars de dos adults i un infant

18.173,70 €

12.115,80 €

7.572,30 €

Llars de dos adults i dos infants

21.202,70 €

14.135,10 €

8.834,40 €

Llars de dos adults i tres infants

24.231,60 €

16.154,40 €

10.096,50 €

Per cada adult no contemplat

Per cada infant no contemplat

+ 5.048,30 €

+ 3.029,00 €

+ 3.365,50 €

+ 2.019,30 €

+ 2.103,20 €

+ 1.262,10 €

 

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  • Acreditació de família nombrosa
  • Sentència infant acolliment
  • Acreditació de família monoparental
  • Reconeixement d’almenys un 33% de discapacitat

 

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

 

Per a més informació, podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a dijous de 9:00 h a 18:00 h i divendres de 9:00 h a 14:00 h o a través de ajuts@cssosona.cat

Trobareu el model de sol·licitud i les bases completes a la documentació adjunta a aquesta notícia.

Darrera actualització: 30.08.2021 | 09:03