Control colònies de gats de carrer

Dimecres, 5 de febrer de 2020 a les 00:00

Que durant aquest mes de gener s'han portat a terme 7 esterilitzacions d'una colònia de gats situada al carrer Sant Jordi. Les actuacions de control s'aniran realitzant i s'està estudiant instal·lar una àrea a la zona del pavelló.

Els gats de carrer, també anomenats ferals, conviuen dins l'àmbit urbà i suburbà i s’agrupen en colònies formant part de la fauna urbana. Com a tal se n’ha de respectar la forma de viure i, en la mesura que sigui possible, s’han de mantenir en l’espai que ocupen.

La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i Calldetenes no n’és una excepció. La majoria d’aquests animals són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge que han de ser controlats per raons de salubritat, sobrepoblació, sanitat i benestar animal. Sense cap mena de control, són animals en un estat sanitari i nutricional deficient (a la ciutat troben aliments fàcilment, en alguns casos gràcies a l’acció de la ciutadania que els dóna restes de menjar), que es reprodueixen amb molta facilitat.

D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i l’ordenança municipal sobre la Protecció i la Tinença Responsable d’animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans. Per desenvolupar aquesta tasca, l’Ajuntament pot comptar amb la col·laboració de voluntaris,  associacions i entitats protectores.

Darrera actualització: 05.02.2020 | 12:09