Calldetenes entra a fase 1 a partir de dilluns

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 00:00

Calldetenes passarà a fase 1 de desconfinament a partir d’aquest dilluns, després que el Govern espanyol hagi aprovat la proposta del Departament de Salut perquè diverses àrees sanitàries, entre elles la Catalunya Central, passessin de fase.

La principal novetat és que ens podrem moure per tota la Catalunya Central per a les activitats autoritzades en fase 1, visitar al domicili a familiars o amics i reunir-se al carrer en un grup de màxim deu persones, sempre i quan no es tinguin símptomes ni s’estigui en quarantena. Però per passejar i fer esport a l’aire lliure, només es podrà fer dins del municipi com fins ara. 

Es continua demanant prudència i responsabilitat i mantenir les mesures d’higiene i distància física.

Els detalls del canvi de fase:

Lliure circulació dins de la regió sanitària

Es pot circular per la regió sanitària de residència amb llibertat sense cap limitació d’horari, excepte per a les passejades i l’esport individual, que continuen les franges horàries:

 • De 6 a 10 h: passejades i activitats esportives per a majors de 14 anys.
 • De 10 a 12 h: passejades i activitats esportives per a majors de 70 anys i persones depenents o amb discapacitats.
 • De 12 a 19 h: passejades amb menors de 14 anys acompanyats d’un adult o major de 14 anys. Màxim un adult amb tres menors.
 • De 19 a 20 h: passejades i activitats esportives per a majors de 70 anys i persones depenents o amb discapacitats.
 • De 20 a 23 h: passejades i activitats esportives per a majors de 14 anys.

Es manté la possibilitat de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, depenents o amb discapacitat o per força major.

La distància de seguretat ha de ser de dos metres com a mínim.

Reunions de fins a 10 persones

Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones i cal respectar la distància de seguretat de 2 metres o utilitzar mascareta, i altres mesures de protecció, com la higiene de mans.

El límit de persones no s’aplica a les persones que conviuen (poden ser més).

Les reunions es poden fer als domicilis, a les zones comunes dels edificis, al carrer, etc.

Més informació

Ocupació de vehicles

 • Als vehicles particulars i privats de fins a 9 places poden viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili i no cal utilitzar mascareta.
  Si els ocupants no viuen en el mateix domicili, només poden viatjar dues persones per fila de seients i amb mascareta.
 • A les motocicletes, ciclomotors i altres vehicles amb dues places (conductor i passatger) poden viatjar 2 persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin mascareta, o resideixin en el mateix domicili.
  És obligatori que el passatger porti sempre guants i també el conductor només en cas de motocicletes i ciclomotors d’ús compartit. S’admeten els guants de protecció de motoristes.
 • Als transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxis i VTC) es poden ocupar totes les places disponibles per fila si els viatgers viuen en el mateix domicili. Si no, només poden viatjar dues persones per fila. No pot anar ningú al costat del conductor.
 • Als vehicles amb una sola fila de seients, com les furgonetes, poden viatjar dues persones però amb mascareta.

Més informació

Assistència a vetlles i enterraments

Es flexibilitzen les mesures a les vetlles i enterraments.

Pel que fa a les vetlles, es poden fer a qualsevol tipus d’instal·lacions amb un límit màxim de 15 persones a l’aire lliure i 10 en espais tancats. Poden ser persones que no convisquin juntes.

Quant als enterraments o comiats per incineració, es restringeix l’assistència a 15 persones entre familiars i persones properes, a més del ministre de culte o qui oficia la pràctica de ritu funerari.

Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

Assistència a llocs de culte

Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament i es compleixin les mesures de seguretat i higiene.

Com es calcula l’aforament d’un terç en un centre de culte?

 • Espais amb seients individuals: una persona per seient amb una distància mínima d’un metre.
 • Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc.
 • Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als assistents (no compten passadissos, vestíbuls, lloc presidencial, colaterals, patis i sanitaris).

L’aforament màxim ha d’estar publicat en un lloc visible.

Dins de l’espai disponible, cal mantenir una distància de seguretat de mínim un metre entre persones.

És obligatori:

 • Utilitzar mascareta
 • Desinfectar els espais utilitzats abans de cada reunió o celebració.
 • Posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants.
 • Organitzar les entrades i sortides per evitar agrupacions.
 • No es permet l’ús d’aigua beneïda ni ablucions rituals.
 • Si els assistents es descalcen, utilitzaran catifes personals i es desarà el calçat en bosses separat als llocs estipulats.

S’ha d’evitar:

 • El contacte personal
 • La distribució d’objectes, llibres o fulletons
 • Tocar o besar objectes de devoció
 • L’actuació de cors.

Obertura d’establiments minoristes sense cita prèvia

Els locals i establiments minoristes de menys de 400 metres quadrats, excepte els que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe des de l’exterior, que ja romanien oberts a la fase 0 només amb cita prèvia ara poden obrir amb una ocupació màxima del 30% i sense cita prèvia.

Cal garantir una distància mínima de dos metres entre els clients, si no es pot garantir, només es permet un client dins del local.

Els locals han d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

També poden obrir al públic, exclusivament amb cita prèvia:

 • Concessionaris d’automoció
 • Estacions d’inspecció tècnica de vehicles
 • Centres de jardineria i vivers de plantes

Poden reobrir també les administracions de loteria i altres entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, sempre que no estiguin ubicades a centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior.

Els establiments poden establir sistemes de recollida presencial dels productes adquirits per telèfon o en línia, i també poden establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

Obligacions dels establiments:

 • Neteja i desinfecció dues vegades al dia de les instal·lacions.
 • Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de feina.
 • Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.
 • Garantir una ventilació adequada.
 • Els clients no podran utilitzar els serveis, excepte en casos estrictament necessaris i immediatament caldrà netejar-los.
 • Marcar al terra la distància de seguretat de dos metres.
 • Mesures de prevenció de riscos per al personal.
 • Posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l'entrada dels locals.
 • No hi haurà productes de prova.
 • Els emprovadors de roba i similars només els pot utilitzar una persona i s'han de netejar i desinfectar després de cada us.

Mercats a l’aire lliure

La decisió de la reobertura dels mercats a l’aire lliure o de venda ambulant a la via pública és competència de cada ajuntament. Consulta el teu ajuntament per saber si es reprèn aquest servei.

En cas d’obertura, els mercats han de tenir una limitació del 35% dels llocs habituals i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual.

Terrasses a l’aire lliure

Reobren al públic les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració amb una ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules, i només estan permeses el 50% de les taules respecte a l’any anterior.

 • Cal desinfectar les taules i cadires entre un client i el següent.
 • Es prioritzarà l’ús d’estovalles d’un sol ús
 • S’evitarà l’ús de cartes impreses i s’utilitzaran dispositius electrònics propis, pissarres o cartells, per evitar el contacte físic.
 • S’eliminaran els productes d’autoservei que ofereixen tovallons, setrills, escuradents i altres utensilis.

Reobertura de biblioteques i museus

Poden obrir les biblioteques públiques i privades amb els serveis de préstec i devolució d’obres, lectures en sala i informació bibliogràfica i bibliotecària. No es poden fer activitats culturals, d’estudi a les sales o de préstec interbibliotecari. Tampoc no es poden utilitzar els ordinadors de les sales ni els catàlegs d’accés públic en línia o de fitxes de la biblioteca.

El museus públics i privats, per la seva part, obren per visites a col·leccions i exposicions temporals amb un terç de l’aforament per a cadascuna de les sales i espais públics. Tampoc no es poden fer activitats culturals ni didàctiques.

No poden estar disponibles les audioguies, els fulletons.

No es pot oferir el servei de consigna.

Reobertura de locals d’espectacles culturals

Poden obrir de nou els locals i establiments on es facin actes o espectacles culturals sempre que no superin un terç d’aforament. Si són en un espai tancat, l’aforament màxim és de 30 persones en total, i si són a l’aire lliure poden ser 200 persones.

No es pot lliurar llibret ni programa, ni cap altra documentació en paper.

Es recomana que no hi hagi pauses intermèdies i no es prestaran serveis complementaris, com cafeteria, botiga o guarda-roba.

Serveis socials

Reobren els centres on es prestin els serveis socials, que hauran d’estar oberts i disponibles per a l’atenció presencial. Es prioritzarà l’atenció telemàtica.

Cal garantir l’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Centres educatius i universitaris, seminaris i congressos

Poden obrir els centres educatius i universitaris per desinfecció i condicionament dels espais, així com per funcions administratives.

Pel que fa als laboratoris universitaris, poden obrir per fer tasques d’investigació.

També es recuperar de forma gradual la tasca de les instal·lacions d’investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació.

Seminaris i congressos científics
Es permet la celebració de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, tant de naturalesa pública com privada.

L’aforament màxim ha de ser de 30 assistents.

Esport professional, federat i a l’aire lliure

Es reprèn l’activitat esportiva professional i federada amb l’obertura dels Centres d’Alt Rendiment, de les instal·lacions esportives a l’aire lliure i dels centres esportius per a la pràctica esportiva individual.

Els entrenaments es faran preferentment de manera individual.

S’obren les instal·lacions esportives a l’aire lliure per tal que tothom hi pugui accedir-hi, inclosos els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment professionals, federats, àrbitres, jutges i personal tècnic federatiu. Per exemple, pistes de tennis, de futbol... No es consideren instal·lacions esportives a l’aire lliure les piscines i le zones d’aigua.

Per fer ús de la instal·lació caldrà concretar una cita prèvia. L’aforament màxim de les instal·lacions és del 30%.

També es permet l’entrenament mitjà a lligues professionals. Poden fer entrenaments tàctics no exhaustius en petits grups de màxim 10 persones, mantenint les distàncies de prevenció (2 metres) i evitant les situacions en què es produeixi el contacte físic.

Els entrenaments es faran per torns, amb un màxim d’ocupació del 30% de la instal·lació.

A les sessions d’entrenament poden assistir el mitjans de comunicació i es podran realitzar reunions tècniques de treball (xerrades tècniques, visionat de vídeos...) de màxim 10 participants.

Reobertura d’hotels i establiments turístics

Poden obrir els d’hotels i establiments turístics amb serveis de restauració i cafeteria exclusivament per als clients. Les zones comunes continuen tancades.

També han de tancar les piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i altres espais que no siguin imprescindibles per a l’allotjament de l’hotel o l’allotjament turístic.

Activitats de turisme actiu i de natura

Es poden fer activitats de turisme actiu i de natura en grups de fins a 10 persones però cal contractar-ho amb cita prèvia.

Navegació d’esbarjo

Es permet la navegació per oci d’embarcacions i aeronaus.

 • A les embarcacions poden viatjar-hi un màxim de 10 persones i l’ocupació no pot ser de més de la meitat excepte si tots els membre són de la mateixa unitat familiar.
 • Només es pot navegar a les aigües del municipi o fins a illes no habitades properes.
 • Es permet la visita als vaixells amarrats o aeronaus per seguretat i manteniment dins de la regió sanitària i sempre una sola persona.

Es poden llogar motos d’aigua o altres embarcacions o aeronaus d’esbarjo sempre que es resideixi a la mateixa regió sanitària que l’empresa de lloguer.

 • A les motos d’aigua només poden anar una persona o totes les places si viuen junts.
 • Les motos d’aigua no es poden allunyar més de 12 milles del port de sortida.
Darrera actualització: 15.05.2020 | 23:29