[Ban Municipal] L'alcalde informa sobre la Covid-19

Divendres, 10 d'abril de 2020 a les 00:00

Les mesures socials de coneixement públic i d'obligatori compliment al poble, decretades per l'alcalde.

Atesa la necessitat d'evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l'Estat d'Alarma i, havent detectat en els darrers dies comportaments irresponsables per part d'algunes persones, recordem que els ciutadans només podran circular per la via pública, qui sigui imprescindible, per activitats considerades essencials. Cal recordar que la situació continua sent molt greu i cal extremar al màxim possible les precaucions per evitar la propagació del virus. En les darreres hores hem vist situacions que posen en evidència que s'està abaixant la guàrdia per part d'algunes persones i això no ens ho podem permetre. S'han vist grups de persones juntes passejant un sol gos, famílies senceres sortint al carrer, persones que no respecten la distància de seguretat o sortint fora per activitats que no són considerades essencials. Un comportament incívic posa en perill no només la pròpia integritat física sinó també la dels demés, especialment les persones més vulnerables com són la gent gran o amb patologies.

En relació amb els horts comunitaris, recordar que es pot anar a l'hort només per activitats relacionades amb productes necessaris per a la subsistència i/o amb activitat econòmica vinculada a l'hort, però sempre extremant les mesures de seguretat. El desplaçament i activitat dins de l'hort s'ha de fer sempre individualment.

Finalment recordem les activitats que estan permeses en via pública, sempre i quan siguin imprescindibles:

  • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primer necessitat.
  • Assistència a instal·lacions sanitàries.
  • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  • Tornar al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres.
  • Per causa de força major o per situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l'autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.
Recordeu, protegiu-vos i protegiu els demés amb el vostre comportament i actuacions.

 

Darrera actualització: 10.04.2020 | 20:13