Asfaltatge de diversos carrers del municipi de Calldetenes i el soterrament de línies de telecomunicacions en un tram de carrer.

Dimarts, 21 de de maig de 2024 a les 00:00

A partir de dilluns 27 de maig s'inicia l'actuació emmarcada en al Pla únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). 

 

Aquesta actuació pretén millorar la qualitat dels acabats dels carrers del poble, per garantir una bona comunicació per via terrestre. També preveu el soterrament i millora de la connectivitat digital dels habitants del poble.

La intervenció es realitza en carrers del nucli de Calldetenes. Es tracta de carrers de trama urbana en zona residencial.

Els carrers afectats són:

Asfaltatge

  • c. Països Catalans (c. Sant Eugènia – Zona Esportiva)
  • c. Osona (c. Jaume Balmes – c. Països Catalans)
  • c. Mig (c. Osona – c. Terme)
  • c. Terme (c. Països Catalans – c. Jaume Balmes)
  • c. Unió (c. Núria – c. Barcelona)

Els carrers objecte d’aquesta actuació es troben asfaltats però amb la seva capa de trànsit molt deteriorada, amb aquesta intervenció es pretén recuperar el bon estat d’aquest asfalt que forma la calçada, amb objecte de millorar les seves característiques funcionals i de protecció del conjunt del ferm (augment de la durabilitat, impermeabilitat, uniformitat d’aspecte, etc.)

La solució proposada en tots els carrers consisteix en una retirada perimetrals de 6 cm de la capa de trànsit actual mitjançant un fressat de la superfície i reposició de la superfície total amb una capa de mescla bituminosa en calent de 6 cm. Per últim es procedirà al repintat de les marques vials.

Soterrament de línies de telecomunicacions

  • c. Serrat d’en Carles (c. Lleida – final del carrer)

El carrer Serrat d’en Carles té, actualment, estesa de xarxa de telecomunicacions a base de pals de formigó i fusta. Els plànols de la sèrie 2 mostren l’estat actual del carrer. La solució proposada consisteix en obrir una rasa a la vorera existent per a construir-hi un prisma de 4 tubs de 63 mm de diàmetre en base 2, per a conduir-hi el cablejat que actualment hi ha penjat. Posteriorment es retiraran els postes existents i es reposarà la vorera amb panot similar a l’actual.

 

 

 

 

Darrera actualització: 23.05.2024 | 12:11