Ajuts de lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys

Dijous, 18 de d’abril de 2024 a les 00:00

El termini de presentació finalitza el 10 de maig a les 14h.

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social.

Beneficiaris

Persones físiques, entre 36 anys i 64 anys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

 • Estar empadronat a l’habitatge en el moment de fer la sol·licitutd
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • Ingressos
  • S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Imports màxims de lloguer mensual
  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
   • Quant es tracti d'habitatge:- Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
    - Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
    - Demarcació de Girona: 650 euros.
    - Demarcació de Tarragona: 600 euros.
    - Demarcació de Lleida: 600 euros.
    - Les Terres de l'Ebre: 600 euros.
   • Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
    Amb l'excepció de l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 900 euros.
   • Quant es tracti d'habitació
    - Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
    - Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
    - Demarcació de Girona: 350 euros.
    - Demarcació de Tarragona: 300 euros.
    - Demarcació de Lleida: 300 euros.
    - Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

 

Es poden presentar les sol·licituds electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat o presencialment a les seus q específica la convocatòria.

 

Darrera actualització: 18.04.2024 | 10:27