Crònica del ple ordinari de 7 de setembre

Dimarts, 8 de setembre de 2020 a les 00:00

En aquest ple de represa després d’un període estival singular, es van donar compte de factures, decrets i temes relacionats amb la Hisenda Pública. Van destacar les votacions de mocions per la suficiència financera dels Ens Locals presentada per l’ACM i l’estudi realitzat pel Centre Excursionista de Calldetenes en relació al verd urbà.

Entrant el l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta del ple ordinari anterior del mes de juliol, i es va decidir posposar l’aprovació de la sessió extraordinari del mateix mes a instàncies d’ERC, ja que no reflectia l’argumentació del sentit del seu vot en diversos punts.

En el tercer i quart punt, el portaveu a l’oposició va demanar diversos aclariments en relació a  factures i decrets d’alcaldia.

En l’apartat dedicat a l’Hisenda Local, es va informar que el període mitjà de pagament en el segon trimestre és de 35,82 dies, millorant el del trimestre passat i en evolució positiva. També es va donar compte de l’estat d’execució del pressupost presentat al Ministeri d’Hisenda del segon trimestre de l’any, així com del seguiment del pla d’ajust i l’informe de resum anual sobre el control intern de l’exercici 2019. El portaveu a l’oposició va incidir en la necessitat de millorar i regular els procediments de contractació i les adjudicacions per a una major transparència.

En el novè punt, el regidor de Comunicació va explicar que la sol·licitud del recurs tècnic de la Diputació de Barcelona per a rebre suport en matèria de transformació digital reflexa la voluntat del consistori d’aprofundir en transformació digital en l’Administració. Es va aprovar per unanimitat.

En el desè punt, referent a la ratificació de les al·legacions presentades pel PUOSC 2020-2024, el regidor d’Urbanisme va explicar que s’ha reduït el projecte a instàncies del Departament de Governació per tal d’afavorir els interessos municipals. Es va aprovar per unanimitat. En el següent punt, en relació a l’última sentència del contenciós amb Arimany Piella, s’ha desestimat la reclamació per danys i prejudicis que l’Ajuntament havia interposat. Tot i això, al llarg de les diferents sentències que han anat sortint han estat favorables als interessos municipals. Es va aprovar per unanimitat.

En l’apartat de mocions, es va aprovar per unanimitat la presentada per l’ACM per la suficiència financera dels Ens Locals, en relació a l’ús dels romanents de tresoreria municipals, que els ajuntament reclamen de poder utilitzar per fer front a la crisi derivada de la Covid-19. En la següent moció, el CEC va plantejar la necessitat d’incorporar arbres en el paisatge urbà per a gaudir d’un poble més verd. Es va aprovar amb vuit vots favorables i una abstenció, incloent a instàncies de l’Alcalde que ha d’anar acompanyat del Pla Verd que començaran a redactar en breu els tècnic de la Diputació de Barcelona pel municipi, i que la moció fos presentada pels tres grups municipals.

Finalment, en l’apartat de mocions d’urgència, ERC va lamentar que no se’ls fes partícips a l’hora de repartir els obsequis a les persones majors de 70 anys que va substituir la tradicional Festa dels avis de cada any, i que no se’ls hi respectés l’espai que tenen assignat en l’últim butlletí informatiu municipal.

Darrera actualització: 08.09.2020 | 14:24