Crònica del Ple Ordinari de l’1 de febrer de 2021

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 00:00

El ple ordinari del mes de febrer es va iniciar un cop incorporada a l’ordre del dia l’aprovació inicial de les Bases reguladores dels pressupostos participatius 2021, com a afer sobrevingut.

Després d’aprovar les actes del ple ordinari i del ple extraordinari de sorteig de meses d’aquest gener, es va procedir a donar compte dels decrets d’alcaldia i de les factures pagades. Sense haver-hi qüestions per part dels regidors, es va entrar a l’ordre del dia amb l’adhesió al nou protocol del Circuit de Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al període 2021-2024 de la Diputació de Barcelona. El programa dona suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a l'àmbit local, entre d’altres serveis, s’ofereix suport econòmic per la programació estable de l’Auditori Teatre Calldetenes.

El següent punt de l’ordre del dia va ser la proposta d’acord presentada per Calldetenes Present i Futur ‒ ERC, en relació a l’inici del procediment per calcular les penalitzacions per l’endarreriment en les obres del pavelló. Després de debatre el text, es va modificar el redactat d’una de les propostes d’acord per tal de votar-la i poder-la aprovar per assentiment. Es va acordar sol·licitar als tècnics municipals els informes pertinents per calcular les penalitzacions, tràmits que estan en marxa des de que es va iniciar l’expedient de penalitzacions en l’anterior ple; i també aplicar la penalització pertinent que estipula el contracte signat el 30 de juliol de 2020 amb l’empresa.

Seguidament, es van aprovar inicialment les Bases Reguladores dels Pressupostos Participatius de Calldetenes 2021. Al contrari de com s’havia plantejat en un principi, no seran els grups municipals els que presentaran els projectes, si no que seran els veïns i veïnes els que faran les propostes per escollir el destí dels 15.000 €. 

Abans d’entrar en el debat i les votacions de les propostes d’acord i la moció relacionades amb les Adoberies, l’alcalde es va retirar per ser la seva família part afectada. Els textos, posposats en l’últim ple ordinari, s’havien treballat prèviament a la Comissió d’Urbanisme per tal de poder-los aprovar amb l’acord de tots els grups municipals. Així, es van aprovar les propostes d’acord en relació a la urbanització de les Adoberies presentades per ERC i Poble en Marxa.

Des d’ERC es va remarcar que el que es vol aconseguir és adaptar el projecte d’urbanització a la legislació actual en matèria d’habitatge social i de retorn al municipi, ja que és molt difícil poder aturar el projecte.

El grup de PeM va declarar que aquest és un tema transversal i que, si no es pot aturar, potser ara no és el moment de tirar la urbanització endavant ja que s’hauria de fer seguint el POUM,  amb reserva de terrenys per l’ajuntament i per habitatge social.

Des de Junts per Calldetenes es va remarcar que s’està d’acord amb les propostes presentades després de modificar-les, principalment perquè ha de ser l’equip redactor del POUM el que ha de dictar els tempos del procediment, però que no es poden suspendre les llicències ja que els propietaris tenen uns drets adquirits. Es va recordar que des dels serveis tècnics ja s’està treballant en alguns dels punts de les propostes per adaptar el projecte a la legislació actual.

Pel què fa a la moció presentada per la Plataforma Adoberies NO, va ser rebutjada amb els vots en contra de Junts per Calldetenes (6), i els vots a favor d’ERC i PeM (4). El vot en contra es justifica pel fet de que la moció demana aturar el projecte d’urbanització sense que sigui l’equip de redacció del POUM qui prengui la decisió. En aquest sentit, des de la Comissió d’Urbanisme s’està pendent de reunir-se la propera setmana amb la plataforma Adoberies NO per poder treballar conjuntament.

El punt següent, la moció contra la corrupció i en defensa de la integritat presentada per ERC, finalment es va retirar de l’ordre del dia a petició del mateix grup, pel fet d’estar en període de campanya electoral.

A l’apartat de despatx d’alcaldia, es va informar de la recepció del vehicle elèctric per la brigada municipal, d’un proper ple extraordinari per aprovar el projecte d’ampliació del CAP i les clàusules per fer la contractació, i de l’avanç del concurs de redacció del POUM amb l’obertura dels primers sobres.

En el torn de les informacions i les preguntes entre regidors es va explicar, entre d’altres temes:

  • des de la regidoria de Comunicació, la proposta de renovar el butlletí municipal quadrimestral per un butlletí informatiu bimensual per oferir informació més immediata i propera, i per reduir costos.
  • des de la regidoria de Serveis, es va informar de les actuacions en pintura vial i senyalitzacions que es porten a terme; la reunió de coordinació amb Mossos d’Esquadra en matèria de seguretat ciutadana i trànsit; així com de la compra d’equip informàtic per realitzar electrocardiogrames al consultori municipal, seguint en la línia de suport a la salut i de dotar d’ajuda els professionals sanitaris.
  • des de la regidoria d’Esports, que les extraescolars “Som bombolla” es van activar amb la coordinació de l’AFA de l’Escola Sant Marc i es financen a través d’una subvenció per extraescolars de la Diputació de Barcelona i també a través de l’AFA, per tal de poder allargar les activitats mentre hi hagi el confinament municipal. Part important de la despesa s’ha destinat a les assegurances, que han suposat uns 1.000 €, i les activitats representen uns 500 € per setmana.
  • Des del grup municipal d’ERC, es va exposar que no s’està conforme amb les condicions de lloguer del Casal Parroquial per a utilitzar com a Casal de la Gent Gran, ja que es creu que no és el local més apropiat per aquest ús i que és un edifici que es va pagar amb aportacions dels feligresos del poble.
  • A banda, també es va informar que des d’ERC s’ha comprat un dermatoscop per al consultori, amb els diners que es reben com a grup municipal i per a assistència als plens.

Es va tancar el ple amb les preguntes del públic.

Podeu seguir tota la sessió plenària i les intervencions al canal de youtube de l’Ajuntament.

 

Darrera actualització: 10.03.2021 | 14:43