Continua la millora de la recollida selectiva a Calldetenes

Dimecres, 14 d'abril de 2021 a les 00:00

Calldetenes és el segon municipi de la comarca d’Osona amb un percentatge més alt de reciclatge, assolint un 82,6 %.

Aquest 2020 s’ha continuat reduint la quantitat de tones de la fracció resta, en un -15,5%, i per altra banda augmenten les tones de les fraccions d’orgànic i vidre. La fracció de multiproducte es manté estable.

El model de recollida porta a porta permet assolir nivells molts alts de recollida selectiva, a més a més d’una millora en la qualitat de les fraccions que contenen baixos percentatge d’impropis (residus mal triats ficats a la bossa que no toca). La bona qualitat de fracció orgànica permet disminuir el preu que es paga per al tractament a la planta de compostatge i també incrementa el retorn que l’Agència de Residus fa al municipi; en la fracció de multiproducte també implica un major retorn per part d’EcoEmbes. En canvi, el cànon de deposició de la tona de fracció resta al Centre de tractament de residus d’Orís, cada any és més elevat (2020 47,1 €/T; 2021 53,1 €/T; 2022 59,1 €/T).

En la documentació adjunta podeu consultar les dades estadístiques i l’evolució de la recollida selectiva al municipi.

Per continuar millorant aquestes bones xifres, el proper mes de juny s’implantarà el porta a porta tecnològic, del qual s’informarà casa per casa. El PaP tecnològic consisteix en posar un xip al cubell de treure l’orgànica per identificar si els habitants participen o no d’aquest sistema de recollida i de quina manera. Amb aquesta informació es poden dissenyar campanyes específiques per a usuaris que no utilitzen el servei. D’altra banda, un objectiu més a mitjà termini és poder tenir una taxa de pagament per participació més justa, i beneficiar als veïns i veïnes que reciclen bé.

Les àrees d’aportació amb control d’accés que hi ha instal·lades a Calldetenes des de fa uns anys, ja permeten tenir un control de quins usuaris fan ús de les àrees tancades, i s’evita l’accés a usuaris d’altres municipis.

Darrera actualització: 14.04.2021 | 15:02