Proposta d'acord municipal en relació a la urbanització Adoberies

Dimecres, 2 de de desembre de 2020 a les 00:00

Proposta d'acord presentada al Ple de l'Ajuntament de Calldetenes per part del grup municipal de Poble en Marxa - Amunt Calldetenes.

Els pobles com el nostre, Calldetenes, evolucionen en paral·lel o a destemps amb a la seva ciutadania. En el cas recent del projecte d’urbanització Adoberies, sembla que aquest tema avança a destemps i amb molta controvèrsia. Aquest projecte es va aprovar fa més de 10 anys seguint les NNSS urbanístiques locals i que no adapten a les normes de l’avanç POUM redactat actualment i en espera que s’aprovi el POUM definitiu.

Aquesta moció ha de servir per posar de manifest per part de PEM-Amunt Calldetenes i la resta de partits polítics locals la necessitat de fer un abordatge clar sobre el tema Adoberies i de trobar un punt de partida per tal de sincronitzar-nos amb el poble des del vessant polític.

El nostre poble, es va veure a la Manifestació del passat dia 20 de novembre, diu no a l’especulació. Demana a crits i en cercle a les Adoberies un creixement sostenible del poble que ens permeti seguir sent poble, créixer a poc a poc i evolucionar sense xafar els camps - que de moment són conreu i vida – per evitar també que acabem sent un barri dormitori de Vic.

En aquest sentit, el moviment transversal que és Adoberies NO té tot el nostre suport: perquè surt de les persones del poble, perquè no ataca ningú, perquè es dedica a defensar que l’especulació i la creació d’urbanitzacions quan no són necessàries no té lloc al nostre poble (ja hi va tenir lloc el Torrental i encara ho estem pagant).

Al darrere d’aquest moviment hi ha una sèrie de consideracions de gran valor estratègic, que necessiten una implicació política realista, rigorosa i ferma. En aquest sentit, cal preguntar-se:

  1. Ara és el moment de permetre políticament una urbanització? Si ja hi ha altres plans urbanístics que no s’han desenvolupat i que a priori permetrien un creixement més integrat del poble en el seu nucli originari, per què ho permetem?
  1. Des d’aquest govern s’ha treballat per tal de gravar els pisos buits, per què no adoptem estratègies de cara als solars del mig del poble, per tal d’evitar destrossar més el territori? Cal recordar que hi ha 118, repetim, 118 solars buits al mig del poble!
  1. Podem assumir créixer de cop, en cas que es venguessin els terrenys d’Adoberies, créixer en 900 persones i seguir sent el poble que som? Cal un abordatge específic del creixement del poble com el que garanteix un POUM.
  1. Volem ser un barri dormitori de Vic? Cal que dediquem les reunions de treball i els nostres esforços polítics per preservar la nostra identitat i el nostre sentit de poble.
  1. Volem els serveis de caràcter capitalista que anirien associats a ser un barri de Vic? Volem supermercats, restaurants de menjar ràpid, benzineres..., en un poble que es caracteritza per un comerç de proximitat i productes de bona qualitat?

Totes aquestes consideracions, i d’altres que ja consten a l’Avanç POUM – en el qual vam treballar tots els partits junts l’anterior legislatura - no s’estan tenint en compte políticament per tal de fer un abordatge amb cara i ulls de la urbanització Adoberies. Hem de ser coherents amb el que anem fent any rere  any.

 

Per tots aquests motius, proposem al Ple l’aprovació dels següents ACORDS :

PRIMER. La creació d’una comissió específica sobre les Adoberies amb plens poders polítics per tal d’assignar recursos i elevar al ple les decisions de gran envergadura que tinguin a veure amb aquesta urbanització.

SEGON. El posicionament clar de totes les persones del govern actual en contra de l’especulació immobiliària al nostre poble. En aquest sentit, durant tota la legislatura mirem de prendre mesures per tal de no incentivar-la i prevenir-la.

TERCER. L’aturada del projecte de les Adoberies fins que hi hagi el POUM redactat i aprovat, a partir de mesures socials i polítiques clares que ho permetin.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 11:17