Moció per la sol·licitud del local del Casal Parroquial durant l'estat d'alarma i desconfinament

Dimecres, 3 de de juny de 2020 a les 00:00

Moció presentada al Ple pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC.

El passat dia 11 de març la OMS va declarar la pandèmia del COVID-19 al mon, el divendres dia 13 de març el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya en una declaració institucional urgent va demanar posar en marxa el confinament sencer del país el més aviat possible i posteriorment el dia 14 de març el Govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma que encara segueix vigent. La malaltia ha provocat una gran quantitat de morts a Calldetenes, especialment usuaris del Centre de Serveis.

En aquests moments estem passant per les diferents fases en les que esta previst realitzar el des confinament fins que puguem tornar a la normalitat, però durant tot aquest temps hem de seguir estrictament les normes de seguretat que ens arriben per part dels responsables del Departament de Salut per evitar una nova propagació de la malaltia que podria ser de conseqüències encara més tràgiques.

Una de les mesures més importants per evitar el contagiés és la de mantenir les distancies de seguretat, evitar les aglomeracions i reduir tot el possible el contacte de persones grans i de risc amb els més joves.

Atès que l’Ajuntament de Calldetenes necessita de forma urgent trobar locals disponibles per poder seguir aquesta normativa que ens arriba dels departaments de Salut i Educació per evitar nous contagis de la malaltia.

 

El Grup Municipal Calldetenes Present i Futur- ERC sol·licita al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

   1. Demanar al Mossèn de la Parròquia de Calldetenes i als responsables del Bisbat de Vic la cessió temporal del Casal Parroquial per poder realitzar activitats de lleure i cultura mentre duri la normativa de des confinament.

   2. L’Ajuntament es farà càrrec durant tot aquest temps de les despeses d’aigua i llum del local així com del seu manteniment i neteja.

   3. Es signarà un contracte de Cessió d’Us que recollirà un inventari de les condicions actuals del local, mobiliari i materials diversos existents amb la condició de retornar-lo en el mateix estat inicial i resta d’annexes acordats.

   4. Comunicar el present acord al Mossèn de Calldetenes i al Bisbat de Vic.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:47