Moció per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat

Divendres, 12 de d’abril de 2019 a les 00:00

Moció presentada pel grup municipal PDeCAT Calldetenes.

La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Catalunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que expressa sentiments mitjançant el regal d'una rosa.

Des de fa uns anys hi ha hagut iniciatives, algunes d'elles provinents de la societat catalana, encaminades a que la festivitat de Sant Jordi sigui reconeguda pel seu valor a nivell Internacional.

És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la societat catalana.

Així mateix, el dia 21 de desembre de 2016 s’ha aprovat al Congrés dels Diputats per unanimitat una proposició no de llei que literalment diu: ‘El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e inmaterial, a dar apoyo a las iniciativas que surjan del Parlament de Cataluña, del Govern de la Generalitat y de la Sociedad civil, que persiguen inscribir la festividad de Sant Jordi en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO’.

També el dia 15 de març de 2017 el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 534/XI, sobre el suport a les iniciatives per a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.

Primer. Donar suport a totes les iniciatives que cerquen declarar la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.

Segon. Autoritzar a l'Alcalde a realitzar tants actes i gestions com siguin necessaris per complir els presents acords.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 15:56