Moció per demanar a la Diputació de Barcelona que es faci càrrec del cost total de la urbanització del carrer Gran

Dimecres, 3 de de juny de 2020 a les 00:00

Moció presentada al Ple pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC.

MOCIÓ PER DEMANAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE ES FACI CÀRREC DEL COST TOTAL D’URBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN, SEGONS EL NOU PROJECTE APROVAT, I QUE MENTRE DURI LA SEVA EXECUCIÓ ES TINGUIN EN COMPTE LES NECESSITATS DELS VEÏNS I COMERCIANTS PER QUE CAUSIN ELS MENYS PROBLEMES POSIBLES DE MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

 

El dia 17 de setembre del 2016 i després de quasi 30 anys de demandes es va inaugurar la variant de Calldetenes. Les obres es van iniciar el 27 d’octubre del 2014 i tenien un termini d’execució previst de 12 mesos.

El seu funcionament va posar final al pas de més de 16.000 vehicles, 800 d’ells pesats, pel centre de Calldetenes.

La construcció de l’Eix Transversal i la prohibició del pas de vehicles pesants per alguns carrers de Vic va provocar a partir dels anys 90 aquest gran increment de trànsit sense que tot i les reiterades queixes fetes per part dels diferents equips de govern de l’Ajuntament i dels veïns afectats tingués cap resposta per part de la Diputació de Barcelona propietària de la carretera N 141d.

Fins i tot en un moment determinat de tot aquest temps, l’Alcalde Sr. Jaume Mas va rebre l’advertència de que seria denunciat per haver fet col·locar unes bandes reductores de velocitat per intentar reduir els accidents i atropellaments.

El 8 de gener de 2018 amb un cost de 435.426 € i poc temps després de la seva inauguració, finançades íntegrament per la Diputació de Barcelona, van començar les obres de remodelació de la variant després de les queixes dels veïns del Barri de les Quatre Estacions de Vic.

Volem recordar que quan es va fer el primer projecte d’aquesta variant el barri no existia i el resultat ha estat que s’ha tret el transit del centre de Calldetenes i ara passa durant un tram per l’interior de dos barris de Vic. A mes amb aquesta remodelació la variant ara te semàfors, per cert reclamats durant mols anys per Calldetenes, i que tot i els greus accidents que han passat durant tot aquest temps mai es van arribar a col·locar.

Durant els anys que va durar la negociació de la variant una de les condicions que es van acordar amb els responsables polítics de l’època va ser que una vegada entrés en funcionament la variant es faria un projecte de remodelació, i es portaria a terme la seva execució i finançament per la Diputació de Barcelona, i que estaria adaptada a la nova situació del trànsit i que pugués millorar la qualitat de vida i la falta de seguretat que han patit els veïns del carrer Gran durant  tots aquests anys. Una vegada finalitzades aquestes obres la Diputació de Barcelona farà l’entrega del tram de la carretera N 141d al seu pas per l’interior de Calldetenes i l’Ajuntament la rebrà per començar a fer el seu manteniment i conservació a partir d’aquell moment.

Atès que les obres de millora de la N 141d al  seu pas per l’interior de Calldetenes en el tram que correspon al carrer Gran son una prioritat per tal de millorar les condicions de vida i de seguretat dels seus veïns.

Atès que els veïns del carrer Gran son els que més han  patit durant tots aquests anys, els risc d’accidents, els sorolls i la contaminació degut a la gran quantitat de vehicles que circulaven cada dia.

 

El Grup Municipal Calldetenes Present i futur-ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

  1. Que el cost total del projecte i de l’execució de les obres del carrer Gran siguin totalment a càrrec dels pressupostos de la Diputació de Barcelona.
  2. Que el projecte i l’execució de les obres tingui molt en compte les necessitats especifiques dels veïns i comerciants del carrer Gran per tal de durant el temps que durin no pateixin problemes de mobilitat ni econòmics.
  3. Comunicar els presents acords a la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:48