Moció en defensa del català

Dilluns, 7 de de març de 2022 a les 00:00

Moció presentada pels tres grups polítics a nom de la secció territorial de l’ANC Calldetenes, al Ple ordinari de 7 de març de 2022. 

El català és un patrimoni cultural del país heretat dels nostres avantpassats i que tenim l’obligació de preservar i transmetre a les futures generacions.

En el transcurs de la historia ha patit moltes pressions per intentar reduir el seu ús dins de la societat catalana amb l’objectiu final de fer-lo desaparèixer.

És evident que una Catalunya autonòmica no pot defensar la nostra llengua de manera definitiva ja que no disposa de les eines necessàries, per tant l’atac a la llengua és un problema recurrent al no disposar d’un Estat propi que la protegeixi.

Per altra banda tenim una llei d’immersió lingüística que va ser aprovada pel nostre Parlament amb una àmplia majoria i sobre la qual s’ha mantingut un ús i aprenentatge força correcte del català a les escoles, en general.

Al mateix temps hem de denunciar que hi ha institucions com el de la justícia on el seu ús oral i escrit sobre tot no arriba ni al 10%.

PER TANT:

  • Atès que tenim una responsabilitat per defensar la llengua com a patrimoni cultural del nostre país.
  • Atès que de manera reincident el català rep pressions per part de partits polítics i entitats espanyoles amb el vistiplau de l’Estat espanyol i la justícia espanyola.

Acordem reclamar:

  1. Una defensa per part del nostre govern més clara i contundent del català en totes les institucions dependents de la Generalitat, sobretot en els de governació, ensenyament, sanitat i justícia.
  2. Facilitar l’aprenentatge de la llengua al personal d’aquestes institucions i exigir un nivell suficient de coneixement oral i escrit en els contractes laborals (nivell C).
  3. Seguir en el compliment de la llei d’immersió lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya per ampla majoria parlamentària.
  4. Donar protecció i eximir de responsabilitats als docents i directors d’escoles quan, en l’exercici del seu Compromís amb la llengua, se’ls amenaci a se’ls castigui amb sancions penals o econòmiques.
  5. Finalment comprometre’s per part de la Generalitat en un full de ruta clar i consensuat entre els partits anomenats independentistes que ens porti a aconseguir un Estat propi que protegeixi la llengua, que gestioni la nostra economia i que defensi el benestar de tots els catalans i totes les catalanes, en definitiva un full de ruta cap a la independència.

Traslladar l’adopció d’aquests acords a la Generalitat, en especial a les Conselleries d’Ensenyament, de Sanitat, de Justícia i de Governació per tal que es prenguin les mesures necessàries per corregir aquestes deficiències en quan a l’ús del català com a llengua vehicular.

Darrera actualització: 08.03.2022 | 14:06