Moció de renúncia dels regidors a les retribucions econòmiques per fer front a la Covid-19

Dimecres, 3 de de juny de 2020 a les 00:00

Moció presentada al Ple pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC.

 

MOCIÓ A FAVOR DE LA RENÚNCIA DELS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT DE CALLDETENES A TOTES LES RERTIBUCIONS ECONÒMIQUES QUE ES PERCEBEN EN CONCEPTE DE SOUS, DIETES, ASSITÈNCIA A PLENS, REUNIONS DE TREBALL, SUBENCIONS GRUP MUNICIPALS, PER DEDICAR-LES A LES NECESSITATS URGENTS DEGUDES A LA MALATIA DEL COVID-19

 

La malaltia del coronavirus també coneguda com COVID-19 es va detectar per primera vegada a la ciutat de Wuhan (Xina) el desembre de 2019.

Una vegada va arribar a més de 100 territoris diferents el dia 11 de març de 2020 la Organització Mundial de la Salut la va declarar pandèmia.

El divendres dia 13 de març de 2020 el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya en una declaració institucional urgent va demanar posar en marxa el confinament sencer del país el més aviat possible i finalment el dia següent 14 de març el Govern d'Espanya va declarar l'estat d'alarma que encara segueix vigent.

Els efectes de la malaltia han estat molt greus a Calldetenes i malauradament tenim que lamentar la mort de moltes persones del nostre poble.

La rapida propagació de l’epidèmia degut a la manca de previsió per part de les administracions competents i de la preparació de mesures preventives va provocar que es tingues  que ordenar un estricte confinament de la població amb moments dramàtics en el sistema de salut per la falta de mitjans per poder atendre degudament a la gran quantitat d'infectats que arribaven als hospitals.

Un ‘altre dels greus efectes degut al confinament  ha estat el del tancament de les empreses a excepció de les anomenades de serveis essencials així com el de tots els comerços, menys els d'alimentació.

Segons el Comissari d'Economia de la Unió Europea l'any 2020 serà el de la depressió econòmica mundial més gran que ha existit fins avui, per la seva part la Cambra de Comerç de Barcelona diu que caldran us 12000 milions d'euros per poder salvar l'economia catalana en la seva primera estimació.

Davant d'aquesta greu situació cal que l’administració prengui mesures rapides i contundents per protegir en primer lloc a les persones mes vulnerables així com també a pimes, autònoms i empresaris per tal de restablir el funcionament anterior a la crisis provocat per la malaltia el més aviat possible.

Des de l'Estat Espanyol, Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments ja s'han començat les accions per donar solucions a alguns dels efectes colaterals que esta provocant aquesta crisi econòmica però en qualsevol cas totes aquestes mesures per tornar a reactivar el país tenen un elevat cost de diners que farà  que creixi encara més l'endeutament que ja tenim amb les conseqüències negatives que això comporta per les futures generacions.

Atès que en aquests complicats moments, l'Ajuntament, com a administració més propera als ciutadans ha de ser el primer en ajudar a les persones que ho necessiten del nostre poble.

Atès de que els recursos econòmics que disposa son limitats i en alguns casos els afectats no podran esperar  la feixuga burocràcia que tindran que fer per rebre les subvencions que aniran arribant per part de les diferents administracions.

Atès que en aquesta situació el regidors de l'Ajuntament de Calldetenes hem de fer  més que mai  costat als veïns del nostre poble hi hem de ser els primers a contribuir amb la nostra solidaritat a millorar els recursos econòmics que caldran per fer front a les  despeses imprevistes que no estan pressupostades.

 

El Grup Municipal Calldetenes Present i Futur-ERC proposa al Ple de l'Ajuntament de Calldetenes els següents acords:

    1. La renuncia per part de tots els regidors a les remuneracions que es perceben en concepte de sous, dietes, assistència a plens, reunions de treball o qualsevol altre concepte i recollits en les partides nº 1/920/10100 i 1/912/23001 del pressupost de despeses.

    2. La creació d'un grup de treball format per les Assistents Socials, representants del CAP i representants dels Centres Escolars per tal de decidir com s'han de distribuir aquests recursos.

    3. Comunicar els presents acords als Regidors de l’Ajuntament de Calldetenes i la Secretaria Interventora Municipal.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:31