Moció a favor de la creació d'una escola-institut a les instal·lacions actuals del centre d'ESO

Dijous, 27 de de febrer de 2020 a les 00:00

Moció presentada al Ple pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC.

L’Escola Sant Marc mica en mica es va quedant petita. En aquesta legislatura ja hem tingut varies reunions amb el Departament d’Ensenyament per a tractar aquest tema i tenim un avantprojecte per donar-li una solució i poder ampliar l’escola. Des de l’Ajuntament treballem amb el Departament d’Ensenyament per ampliar l’escola i donar cabuda al creixement gradual que anem tenint de població en edat d’escolarització.

(Programa electoral Junts per Calldetenes, maig 2019)

 

Etapa 0-3

Reubicar l’escola bressol. S’oferiran les opcions mes bones pel poble i que via participació ciutadana es digui en quin espai es vol.

Si s’acaba donant la subvenció de 800 €/infant que la Generalitat te prevists, proposem que l’escola bressol sigui gratuïta de 9 a 12 hores. Les famílies pagarien per la resta de servei i servei de menjador.

 

Infantil i Primària

Seguir treballant perquè el projecte tècnic de l’arquitecte per a una escola Sant Marc nova que hem aconseguit al Departament d’Ensenyament, sigui una realitat. Cal la implicació de la Direcció del Centre i el suport de la població de Calldetenes.

 

Secundària

Donar suport a les iniciatives que provinguin de l’Institut les Margues en el que puguin necessitar per tal de crear noves línies de formació al centre.

(Programa electoral Poble en Marxa-Amunt, maig 2019)

 

Una vegada començada l’actual legislatura hem preguntat en diverses ocasions sobre l’anunciat projecte als dos grups que formen l’actual equip de govern i la seva resposta ha sigut que, degut a la baixa natalitat no esta prevista cap ampliació de l’escola Sant Marc.

Fa pocs dies hem tingut coneixement de que a partir del proper any 2021 els alumnes de Folgueroles no vindran a l’institut de Calldetenes ja que començaran a funcionar com Escola-Institut a les instal·lacions de primària d’aquesta població. Sembla ser que aquest és el nou model amb el que esta treballant actualment el Departament d’Ensenyament, que s’anirà implantant progressivament a tots els llocs que sigui possible i per tant també a Sant Julià de Vilatorta.

Atès que l’educació és un dels pilars basics de la nostra societat i cal que donem als nostres filles i fills totes les eines per tal de que puguin assolir la major quantitat de coneixements possible durant la seva etapa d’escolarització en les millor condicions.

 

El Grup Municipal Calldetenes Present i Futur-ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Calldetenes els següents acords:

  1. Estudi per la creació d’una Escola-Institut en l’actual centre de secundaria aprofitant l’espai que quedarà lliure una vegada es posin en funcionament les escoles-institut de Folgueroles, Sant Julia de Vilatorta i tenint en compte de que encara disposem de 3000 metre quadrats més per poder ampliar les instal·lacions actuals.
  2. Reunió del Consell Escolar Municipal per presentar la proposta a tots els membres que formen part de la Comunitat Educativa de Calldetenes i en el cas de que s’arribi a un acord començar a treballar el projecte amb els responsables del Departament d’Ensenyament.
Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:47