Recomanacions per evitar el plom en l'aigua de consum

Dimarts, 9 d'abril de 2013 a les 00:00
A partir de l'informe de control de qualitat de l'aigua d'aixeta al municipi de Calldetenes, la regidoria de Serveis fa recomanacions per reduir els riscos derivats de l'aparició de plom en l'aigua de consum.

RECOMANACIONS
Davant de problemes de plom

Per tal d'evitar possibles riscos que el consum continuat d'aigua amb restes de
plom pugui ocasionar sobre la salut, els propietaris dels edificis públics o amb
activitat pública o comercial han de portar a terme les reformes necessàries per
substituir les canonades d'aquest material, abans de gener de 2012 com marca la Unió Europea. En els edificis privats la substitució de canonades de plom no és obligatòria, encara que si sanitàriament aconsellable.


No obstant això, hi ha algunes recomanacions respecte als usuaris per reduir els riscos derivats de l'aparició de plom en l'aigua de consum, en cas de disposar de canonades d'aquest material. S'han de recomanar les següents pautes a la població:

• Abans de beure l'aigua de l'aixeta, deixeu córrer, especialment si no s'ha
utilitzat durant més de 6 hores, ja que en estar retinguda, podria cedir plom
des de les canonades. Deixeu córrer fins que surti l'aigua més fresca, la qual
cosa indicarà que ha entrat aigua de la xarxa general. Poden llavors omplir
algunes ampolles per beure al llarg del dia. No s'ha de malbaratar l'aigua
que es deixa córrer: es pot aprofitar per rentar o regar plantes.

• No utilitzar l'aixeta de l'aigua calenta per beure ni per cuinar, és possible que
l'aigua calenta tingui major concentració en plom. Si es necessita aigua
calenta per cuinar, preparar un biberó, etc..., és recomanable utilitzar aigua
freda i escalfar-la.

Davant de problemes de pèrdua general de la qualitat de l'aigua a causa de l'estat de la instal•lació interior (aparició de color, olor, terbolesa, sabor, absència de clor...)
En aquest cas, les recomanacions passen, igual que en el cas del plom per:

• Abans de beure l'aigua de l'aixeta, deixeu córrer, especialment si no s'ha
utilitzat durant més de 6 hores. Deixeu córrer fins que surti l'aigua més
fresca, la qual cosa indicarà que ha entrat aigua de la xarxa general. Llavors,
es pot omplir algunes ampolles per beure al llarg del dia. No s'ha de
malbaratar l'aigua que es deixa córrer: es pot aprofitar per rentar o regar
plantes.

Davant de problemes de tipus microbiològic
Per al manteniment correcte de canonades de qualsevol tipus, aixetes i altres
elements, així com per a la prevenció de la infecció per Legionel•la s’han de
realitzar periòdicament les següents actuacions:
• Desmuntar difusors d'aixetes i dutxes (carxofes) per a la seva neteja i
desinfecció.
• Eliminar les incrustacions de calç introduint en vinagre o altres productes
anticalç.
• Desinfectar els difusors submergint-los durant trenta minuts en 1 litre d'aigua
amb lleixiu, seguint les instruccions per a desinfecció de superfícies, indicades pel fabricant a l'envàs.

Darrera actualització: 28.05.2018 | 17:44