Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible

Dimecres, 18 de d’abril de 2012 a les 00:00
ACTUALITAT 18/04/2012 Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible L'ajuntament de Calldetenes s'ha adherit al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que pot comportar importants beneficis en projectes medioambientals ja que, entre altres temes, pot repercutir en la s

L'ajuntament de Calldetenes s'ha adherit al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que pot comportar importants beneficis en projectes medioambientals ja que, entre altres temes, pot repercutir en la subvenció del 100% de la renovació de l'enllumenat del municipi a través de la Comissió Europea.

PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES SOBRE EL PAES

Objectiu

Reduir més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle al 2020.

Sobre quin any?

L’any base sobre el que es quantifiquen les emissions és el 2005 (Diputació de Barcelona).

En quins sectors?

La reducció es fa sobre els sectors següents: Transport, Domèstic, Serveis, Residus, Cicle de l’aigua i Ajuntament (equipaments, enllumenat i semàfors i flota de vehicles municipals propis i de serveis externalitzats).

Què comporta l’adhesió?

1. Redactar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) en menys d’un any des de la data d’adhesió.
2. Fer accions de difusió del Pacte
3. Fer un seguiment biennal del PAES.

Quines estructures hi ha associades al Pacte?

El Pacte d'Alcaldes és una iniciativa de la Comissió Europea, concretament del què abans era la Direcció General de Transport i Energia i ara és la Direcció General d'Energia. Per impulsar el Pacte, desenvolupar mecanismes de seguiment i control i per coordinar tot el procés i les Administracions implicades van crear l'Oficina del Pacte d'Alcaldes (CoMO). Les relacions dels municipis i la Comissió Europea són, doncs, a través d’aquesta oficina.

Donat que l'adhesió és dels municipis, per facilitar l'entesa amb aquesta Oficina i per donar suport directe als municipis per tal que puguin dur a terme els compromisos assumits, hi ha les entitats coordinadores del Pacte, com la Diputació de Barcelona.

En paral•lel hi ha d'altres institucions com el Joint Research Center (JRC) que es dediquen més a aspectes metodològics: com fer l'inventari d'emissions, com fer el seguiment, com fer els càlculs, revisen els PAES (miren que els números quadrin, per exemple).

Informació a: http://www.diba.cat/web/mediambient/Pactealc o bé a: www.eumayors.eu

Darrera actualització: 28.05.2018 | 17:44