Crònica del ple ordinari del dia 6 de febrer de 2023.

Divendres, 10 de de febrer de 2023 a les 00:00

Dilluns dia 6 de febrer es va celebrar el primer ple de l’any 2023. Abans de l’inici, es va donar l’enhorabona i la benvinguda al nou secretari, Francesc d’Assís Serras, des del 16 de gener d’aquest mateix any.

Entrant en l’ordre del dia, en primer lloc es va aprovar l’acte del ple anterior del dia 19 de desembre de 2022.

Seguidament es dona compte dels diferents decrets d’alcaldia des del 14 de desembre a 31 de gener, on el Grup Municipa “CalldetenesPresent i Futur-Esquerra Republicana va fer la consulta d’alguns d’aquests. També es donen compte de la relació de factures on també hi ha alguna consulta per part de l’oposició.

Es dona compte del període mitja de pagament del 4rt trimestre amb un promig de 6,72 dies, i un total durant el 2022, amb un promig de 7,05 dies. Millorant del 8,57 dies de l’any 2021.

També es donen compte els punts de l’estat d’execució pressupostària del 4rt trimestre, del seguiment del Pla d’Ajust del 4rt trimestre i l’informe de morositat de l’anualitat del 2022, sense cap punt destacat.  A més, es dona compte de la renúncia de la retribució de càrrec electe de l’alcalde.

Referent a l’aprovació de la relació de factures , el regidor d’Hisenda Miquel Riera realitza l’explicació pertinent i es porta a votació. Sent 2 vots en contra d’ERC i 8 a favor dels regidors de JxC i dels regidors no adscrits.

Seguidament, es va procedir a la votació de la proposta d’acord d’aprovació definitiva del Pressupost, la oposició fa consultes en referència a les dates que cal tenir en compte per presentar el pressupost, ja que argumentaven que abans del 15 de setembre caldria presentar la documentació referent al pressupost, abans del 15 d’octubre amb obligació d’aprovació i abans del 31 de desembre caldria aprovar definitivament el pressupost. El resultat de les votacions són 2 vots en contra, d’ERC i 8 a favor de la resta dels regidors de l’Ajuntament.

S’aproven per unanimitat els punts d’aprovació del nou model reglament del servei arxiu municipal, de la proposta d’acord de nomenament de jutge de pau i de la bonificació del lloguer del Auditori Teatre al Grup Pessebrista de Calldetenes.

Destacar al punt del jutge de Pau, on només es va presentar una persona que ha estat el titular i, que actualment es manté obert el procediment per tal de poder cercar un jutge  o una jutgessa suplent.

No hi ha mocions d’urgència i l’oposició fa algunes consultes durant el punt dels precs i preguntes .

  • Està previst que es torni a convocar la comissió d’Urbanisme? El secretari confirma que quan hi hagin temes es recuperarà la comissió.
  • Situació del local l’Esplai, si s’ha iniciat el projecte o s’ha previst començar les obres. L’alcalde argumenta que és un tema que es parlarà dins la Comissió d’urbanisme.
  • Situació del Casal de la Gent gran? En Marc Verdaguer, confirma que el projecte del Casal de la Gent Gran ja ha passat per la Comissió d’Urbanisme i que ha estat en exposició pública. El pròxim punt que s’hagi de treballar en referència al projecte sí que haurà de tornar a passar per la Comissió.

Es reafirma des de la regidoria d’Urbanisme, que no era necessària l’aprovació per el ple del projecte però es va fer per Decret d’Alcaldia i va ser un punt en els anteriors plens. Sí que passaran per ple temes com l’adjudicació del projecte.

  • Situació de les quotes del Torrental? Durant la setmana, afirma Abel Blancafort s’hi ha estat treballant durant la setmana juntament amb el nou Secretari, l’assessor de les quotes, i amb la persona responsable de l’organisme de gestió tributària per desencallar-ho.  Des de l’oposició argumenten que cal tenir en compte el temps en relació als interessos de demora, en aquest tema des de la regidoria d’Urbanisme confirmen que volen deixar el tema tancat abans de finalitzar la legislatura. 
  • Al·legacions de POUM, com es gestionen? Estan avançades, tal i com confirma el regidor, a l’espera del secretari estable, s’estan acabant de fer els informes que li pertoquen a secretaria, i abans del 15- 20 març en ple es donarà la resposta de les al·legacions del POUM.
  • Hi ha alguna notícia de la petició de revisió d’oficis del  conveni signat entre ajuntament i propietaris del productors del cerdo? A dia d’avui la resposta és una petició de més informació per reactivar el cas, aquest seguirà el seu procés, afirma Abel Blancafort.
  • Situació de la reclamació del cobrament indegut d’interessos de de demora de Cebrià Cantó, es farà la consulta i se li respondrà des d’Urbanisme ja que s’ha rebut algun correus que cal revisar-los, així com també es farà resposta en referència al tema del retorn de l’aval per les obres del Torrental.

 

Per acabar, el senyor Abel explica que s’han iniciat les obres del camí de Sant marc, si el temps ho permet, en un mes aproximadament estaran acabades, l’afectació als veïns és degut a no poder trepitjar el formigó durant uns 20 dies.

 

Comencen el torn de precs i preguntes al públic.

 

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeoacta a la pàgina web de l’Ajuntament amb una durada de 46 minuts i 47 segons, podent consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'ajuntament de Calldetenes. 

 

Darrera actualització: 07.03.2023 | 09:13