Crònica del Ple ordinari del dia 3 d'octubre de 2022

Dimecres, 5 de d’octubre de 2022 a les 00:00

En primer lloc es va donar compte de l’acta del ple anterior, decrets d’alcaldia i relacions de factures.

Seguidament, es va informar del període mig de pagament (PMP) del segon trimestre 2022 de l’Ajuntament, donant la dada informada al Ministeri de 6,12 dies. Aquest any, durant el primer període semestral, la dada mitja és de 8,2 dies, molt per sota del legalment previst de 30 dies.

S’informà de la tramesa de documentació al Ministeri del Pla d’ajust i l’estat d’execució del pressupost i s’aprova definitivament el Compte General del 2021.

Es va aprovar la xifra de 2.532 habitants empadronats al municipi a data 1 de gener de 2022, d’acord amb les actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona.

Referent a les Ordenances fiscals per l’any 2023, seguint en la línia dels últims 12 anys, no s’aplica cap tipus de puja ni a l’IBI ni a les taxes. Cal destacar la bonificació del 30% sobre la quota de l’IBI durant quatre anys, quan es sol·liciti permís per les instal·lacions de plaques fotovoltaiques per tal d’impulsar la sostenibilitat. Recordem que el permís d’obra ja té incorporat també una bonificació del 90%. També es redueixen les taxes pel canvi de nom dels nínxols del cementiri municipal.

S’aprovaren els convenis per la gestió del sanejament en alta amb el Consell Comarcal d’Osona, amb la fundació Humana, la pròrroga de subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic i el conveni de subministrament de gas amb ACM.

S’aprova el nou conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat per la utilització del reformat consultori mèdic. El Departament col·labora anualment amb els pagaments de les despeses de manteniment i serveis. El nou acord suposa un augment d’aportació per par del Departament d’un 40% en les despeses. Des del Departament de Salut també s’estan equipant amb nou mobiliari i aparells el consultori.

Es va aprovar la col·laboració amb l’associació de voluntaris de protecció civil de Calldetenes. Aquesta associació neix, impulsada per l’Ajuntament, per tal de poder intervenir en situacions concretes del seu àmbit.

També es va aprovar el resultat de la consulta feta als ciutadans, referent als pressupostos participatius, dotats amb 20.000 euros, en el que el projecte que va guanyar va ser la reforma del pati de l’escola Sant Marc.

S’informa, tanmateix, de l’eliminació de la quota de l’entrada de vehicles dels veïns i veïnes del Carrer Gran, fins a finalització de les obres.

Tot seguit es va passar al punt de precs i preguntes entre els regidors, amb diferents intervencions dels mateixos.

L’alcalde va donar per acabat el Ple, destacant la bona participació i felicitant als empleats, Regidors i altres col·laboradors en la Fira de la Mercè.

Darrera actualització: 05.10.2022 | 14:21