Crònica del ple ordinari de dilluns 4 de març

Dimecres, 6 de de març de 2024 a les 11:00

Ahir dilluns 4 de març es va dur a terme la sessió plenària, aprovant les actes dels plens anteriors i de les sessions de la Junta de Govern Local.

El Ple va permetre ratificar els decrets d’alcaldia fins al 27 de febrer, tot i els vots en contra de l’ERC-AM, i es va donar compte de les relacions de factures corresponents i s’aproven per unanimitat les factures amb reparament.

S’avança el punt 21, on s’aprova definitivament la resolució de les al·legacions i aprovació del projecte PUIOSC 2020-2024.

Referent a l'estat econòmic, es van donar compte de l’informe de morositat del 2023, i del Pla d’Ajust, el període mitjà de pagament i l’estat d’execució del pressupost municipal del quart trimestre del 2023.

Joan Saborit, regidor de serveis va explicar l’informe anual del 2023 dels contenidors de roba, gestionat per l’Associació Tapís.

Per part de l’ORGT, es proposa l’aprovació dels crèdits incobrables i del compte de gestió i recaptació de l’any 2023, votats a favor per unanimitat.

S’aprova inicialment les bases reguladores de la convocatòria dels Premis Literaris per aquest 2024, l’adhesió al pacte de les alcaldies pel clima  l’energia i l’Estudi Inventari municipal de camins de Calldetenes.

La proposta d’aprovació inicial de la posada a disposició del solar per la construcció d’una escola, que el grup d’Esquerra va votar en contra després de la seva contraargumentació als motius esgrimits pel regidor d’Ensenyament; el punt va quedar finalment aprovat per als regidors del Govern.

Les propostes d’acords de l’aprovació del Pla d’Accessibilitat del municipi i de l’increment salarial de les retribucions del personal de 2023, van ser votats a favor per unanimitat.

S’aproven les bonificacions del lloguer de l’Auditori Teatre de Calldetenes a les entitats que l’ha sol·licitat (CEC, Institut Les Margues, Casal Gent Gran, Espardenya Teatre i Les Veus de Calldetenes), per promoure la cultura al municipi.

Els darrers punts van ser mocions presentades per els grups municipals: ERC-AM de la moció en suport a les reivindicacions del sector primari i de la retirada d’un monument franquista situat al terme municipal de Calldetenes i des de Junts per Calldetenes van presentar la moció del suport a la pagesia.

Es van retirar les mocions relacionades amb la pagesia per tal de cercar punts en comú entre oposició i govern i cercar una proposta conjunta.

Amb relació a la moció relativa al monument franquista, l’equip de govern es va oposar a la retirada per considerar-se contraria a la memòria democràtica. Així doncs, es va informar sobre la sol·licitud d’una subvenció per adequar i facilitar la reinterpretació del monument sense renunciar a la història pròpia.   

 

 El pròxim ple ordinari serà el dilluns dia 6 de maig.

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeo acta a la pàgina web de l’Ajuntament, consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'Ajuntament de Calldetenes.

Darrera actualització: 08.03.2024 | 09:45