Crònica del ple ordinari de 3 de febrer

Dimecres, 5 de de febrer de 2020 a les 00:00

L’ordre del dia incloïa la votació de diverses propostes d’acord, i donar compte de decrets d’alcaldia, factures i d’enviaments de l’estat de comptes al Ministeri d’Hisenda. A més, es van incloure dos punts sobrevinguts, un per part de l’equip de govern i l’altre per l’oposició.

En els dos primers punts, es va aprovar per unanimitat l’acta de l’anterior sessió plenària i es va donar compte dels decrets d’alcaldia. Seguidament, en la relació de factures, el grup a l’oposició va manifestar la seva oposició a diverses factures en relació  a la transparència en la contractació de serveis municipals i a la factura destinada al sopar de cloenda de la Comissió de Festes per la Festa Major.

Del quart al vuitè punt, es va donar compte de l’enviament de diversa documentació al Ministeri d’Hisenda, referent a l’estat dels comptes de l’Ajuntament. Seguidament es va aprovar per unanimitat la proposta d’acord de modificació puntual de les Normes Subsidiàries.

En el desè punt de l’ordre del dia, en relació a l’augment de les retribucions del personal funcionari i laboral municipal decretat per l’Estat, el sentit del vot va prendre diverses formes. JxCalldetenes hi va votar a favor, ERC per la seva banda, va manifestar que no s’oposaven a l’augment però que consideraven que el sistema lineal que s’utilitza pel qual els qui més guanyen, més veuen incrementat el seu sou, no és just i incrementa la desigualtat, i hi van votar en contra. En una línia similar es va expressar PeM, que es va abstenir.

En l’onzè punt, es va aprovar per unanimitat l’adquisició d’equips informàtics a través de l’Associació Catalana de Municipis. En el següent punt sobre la proposta d’acord d’incoació del reintegrament de la baixa de les obligacions de les subvencions, es va aprovar amb l’abstenció del grup a l’oposició, que va justificar que no se’ls hi havia facilitat les dades i la documentació per poder fer-ne una valoració. En el tretzè punt es va aprovar per unanimitat mantenir a la Diputació de Barcelona com a òrgan que gestiona el padró d’habitants del municipi. En el següent punt, es va donar compte de l’estat d’execució del pressupost.

En els punt incorporats d’urgència, es va aprova per unanimitat reclamar a la Generalitat d’executar el cobrament a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en relació a la Font d’en Titus, vista la recent sentència ferma. ERC també va incorporar una moció, que es va aprovar per unanimitat, prèvia correcció d’un apartat del redactat, sobre el rebuig a l’augment de sou de l’1,75% dels diputats del Parlament i l’atorgament de dues places d’assessor a Santi Carrizosa aprova amb els vots de PP, Ciutadans i JxCAT.

Finalment, ERC també ha demanat el motiu pel qual les obres a l’Escola Bressol no podien realitzar-se a l’estiu, el regidor d’Urbanisme ha explicat que per no perdre la subvenció la Diputació de Barcelona requeria que es portessin a terme abans de l’abril. L’oposició també ha demanat l’estat de diversos temes d’actualitat al municipi, com l’estat de les negociacions del conveni laboral dels treballadors municipals o les obres al pavelló. El regidor d’Urbanisme ha donat xifres dels desperfectes ocasionats pel temporal Glòria, que s’estima d’entre cinquanta i seixanta mil euros.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 16:37