Crònica del ple ordinari de 2 de març

Dimarts, 3 de de març de 2020 a les 00:00

L’ordre del dia incloïa les propostes d’acord pel conveni Anem al Teatre i la gestió informatitzada de les nòmines amb la Diputació de Barcelona, contracte menor d’equips informàtics del Punt Jove, l’adhesió a la Xarxa de serveis locals d’habitatge i la liquidació del pressupost 2019 entre d’altres.

Ja entrant en l’ordre del dia, en el primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta del ple anterior, i es va donar compte de segon i tercer punt, la relació mensual de factures i els decrets d’alcaldia.

En el quart punt es va ratificar per unanimitat tornar a subscriure el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona ‘Anem al Teatre 2020-2024’ pel qual l’Ajuntament cedeix a canvi de contraprestacions l’Auditori Teatre per a realitzar-hi espectacles escolars durant el curs.

En el cinquè punt, també es va acordar per unanimitat el contracte menor d’equips informàtics sol·licitat a través de l’Associació Catalana de Municipis destinats al Punt Jove municipal, que suposa un estalvi i millora l’eficiència. En la mateixa línia, el següent punt, es va aprovar per unanimitat el conveni pel qual la Diputació de Barcelona assumeix la gestió informatitzada de la nòmina dels treballadors municipals.

En el setè punt, es va donar compte de les subvencions sol·licitades per l’Ajuntament al Catàleg de Serveis 2020. L’Alcalde ha explicat que “s’ha intentat demanar el màxim en ase a les necessitats del poble”. La regidora a l’oposició ha demanat que la subvenció per a la compra de material esportiu dirigit al Club Atlètic Riudeperes es destini a tots els clubs sense distinció. El regidor de Participació Ciutadana, també ha explicat que s’ha demanat suport tècnic per enllestir el Pla Municipal de Participació Ciutadana.

En el vuitè punt, el regidor d’Habitatge ha explicat que l’Ajuntament s’ha adherit a la Xarxa de serveis locals d’habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona per tal de compartir coneixement amb altres ens locals i que ha de servir per impulsar polítiques d’habitatge al poble. El regidor a l’oposició ha posat de manifest que ja existeix un programa d’habitatge al municipi de l’època en la que era regidor d’Urbanisme, que inclou la construcció d’habitatges de protecció oficial a la zona del Torrental. La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

En el novè punt, el regidor d’Hisenda ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’exercici passat, destacant que s’ha complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que el nivell d’endeutament és del 65,29%, que indica la bona salut dels comptes, i que el termini mitjà de pagament és de 25 dies.

En el desè punt s’ha llegit i aprovat per unanimitat la moció presentada per PeM pel compromís de les corporacions locals per impulsar l’esport femení.

Finalment, en el torn de precs i preguntes, el portaveu de PeM ha explicat que s’està creant una associació de protecció civil a Calldetenes. També ha pel motiu pel qual i el cost que ha tingut la celebració de la Festa dels Tonis. L’Alcalde ha explicat que s’està en tràmits per a la constitució d’una associació de Tonis al poble que impulsin la festa i en fomentin l’esperit popular.

El regidor a l’oposició ha demanat per diversos temes d’actualitat municipal, com l’estat de la Ruta dels Molins, el proper POUM, la sentència de la Font d’en Titus, l’estat de les negociacions del conveni laboral dels treballadors, les obres al carrer gran, les obres al pavelló, entre d’altres temes.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 16:37