Comença la FASE 0 de les obres del carrer Gran

Dimecres, 20 de de juliol de 2022 a les 00:00

Aquest dimarts 19 de juliol s'han iniciat els treballs de demolició de les illetes de davant del quiosc, que permetrà el pas dels vehicles entre l'avinguda Pau Casals i els carrers Girona i Montserrat. 

El següent pas és la FASE 1 amb el conseqüent tall del trànsit del carrer Gran, que s'iniciarà el dilluns 25 de juliol. 

 

Nota de premsa de la Diputació de Barcelona:

SITUACIÓ PRÈVIA

La N-141d, travessa longitudinalment, d’est a oest, tot el nucli urbà de Calldetenes i part de Vic. A nivell municipal, el tram corresponent a l’Ajuntament de Calldetenes rep el nom de carrer Gran, i la part del terme de Vic, s’anomena Carretera de St. Hilari.

La secció actual d’aquest tram de la N-141d, és pròpiament la d’una via dissenyada  pel vehicles en detriment del vianant. Es tracta d’una via amb doble sentit de  circulació, amb una amplada variable entre 5,55 i 6,00 metres. En gran part del carrer Gran (eix vertebrador del municipi, alhora que eix social i comercial), les voreres o no tenen una amplada de pas suficient o són inexistents.

L’any 2014, va entrar en servei la variant de la carretera N-141d al voltant del nucli urbà de Calldetenes, per la qual cosa el tram de la N-141d, entre el PKi 1+400-PKf 2+828, ha perdut la seva funcionalitat com carretera. Arrel d’aquest fet, l’Ajuntament de Calldetenes i l’Ajuntament de Vic sol·liciten a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, la transformació i millora de la travessera N-141d entre el PK 1+400 i el PK 1+975, i acceptar el traspàs de titularitat d’aquesta via urbana de la Diputació cap a ambdós municipis, un cop executada la transformació.

OBJECTIUS DE L'ACTUACIÓ

L’objectiu d’aquesta actuació és transformar el tram de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire (TM de Vic), i la cruïlla amb l’av. Pau Casals (TM de Calldetenes), per adaptar-la a les noves condicions de trànsit generades en els darrers anys, i promoure una mobilitat més sostenible i segura, tant pels vehicles com pels vianants, millorar les condicions d’accessibilitat i alhora millorar la qualitat urbana d’aquest eix vertebrador.

ACTUACIÓ

Amb l’objectiu de prioritzar l’espai pel vianant envers el vehicle, i per donar resposta a les necessites concretes de mobilitat i habitabilitat de l’entorn, la proposta d’actuació s’ha dividit en tres àmbits, adaptant la secció de la via als requeriments específics de cada àmbit:

  • Àmbit del C. Ctra de St. Hilari, entre el C. del Bon Aire i el C. Primavera: Es manté el doble sentit de circulació actual, però millorant les condicions d’accessibilitat pels vianants. Alhora es prenen mesures de millora de la seguretat viària, com la implantació d’un pas de vianants elevat al mig del subtram. En aquesta zona, també s’aprofita per renovar les xarxes de serveis bàsics que ho requereixen i es millora l’estat del verd urbà actual.
  • Àmbit del carrer Gran, entre el C. Primavera i el C. de la Mercè: En aquest àmbit es planteja la reconversió del carrer Gran en una via més pacificada, per prioritzar l’espai pel vianant i afavorir les relacions socials i comercials. La nova secció de la via, proposa un sol carril de circulació de vehicles (sentit circulació cap a St. Julià de Vilatorta), per aconseguir una amplada suficient de voreres en ambdós marges. La calçada queda segregada respecte les voreres. Com en el primer àmbit, s’aprofita per plantejar una millora del drenatge i dels serveis bàsics; es renova l’enllumenat públic i s’introdueix el verd urbà per millorar la qualitat ambiental i urbana del subtram.
  • Àmbit del carrer Gran, entre el C. de la Mercè i l’Av. Pau Casals: En el darrer tram del carrer Gran, es proposa també una secció de carrer per prioritzar l’espai pel vianant vers el vehicle, però amb una secció tipus de plataforma única. Es planteja un únic sentit de circulació (sentit St. Julià de Vilatorta). Com en la resta d’àmbits, s’aprofita per plantejar una millora del drenatge i dels serveis bàsics; es renova també l’enllumenat públic i s’introdueix el verd urbà per millorar la qualitat ambiental i urbana de la via i el seu entorn proper.

 

Darrera actualització: 20.07.2022 | 08:49