Marca de municipi

L'Ajuntament de Calldetenes ha impulsat la creació d'una nova marca de municipi, que ha de representar Calldetenes i promoure els seus recursos comercials, turístics, culturals i d'interès.

El disseny d'aquesta nova marca vol ser un motor per al desenvolupament comercial, econòmic i d'ocupació del poble, i s'inscriu en el conjunt de mesures concretades en el Projecte Desenvolupament i Comerç a Calldetenes. En el procés de creació de la nova marca hi han participat activament representants dels diversos sectors econòmics del municipi (comerç, indústria, pagesia..), així com l'alcalde Marc Verdaguer, titular alhora de la regidoria de Comerç, aportant la seva visió sobre els valors i singularitats de Calldetenes en els seus diversos àmbits d'interès. La Diputació de Barcelona ha finançat en un 90% el cost d'aquest projecte.

L’aproximació al concepte gràfic de la marca es concreta en la idea del camí.
Aquest concepte es creu molt apropiat per simbolitzar moltes de les conclusions que van sorgir de les entrevistes prèvies realitzades a diferents representants socials de Calldetenes.

Diferents factors fan que aquesta idea prengui força:

1. La proximitat a la capital de la comarca, fent que el camí de Calldetenes sigui una de les principals entrades a la ciutat des de la part oriental de la comarca.

2.La pròpia orografia del poble s’ha anat configurant longitudinalment i de
manera expansiva en l’eix d’aquesta via de comunicació.

3. L’economia i l’activitat social del poble, per bé o per mal, també ha transcorregut al voltant d’aquesta via.

4. En els propers anys el poble viurà un gran canvi que afectarà aquesta
via, gràcies a la variant de la carretera que circularà al voltant del poble
alleugerint el trànsit pel mig del nucli urbà, i amabilitzant el centre del poble.

Per tant, el camí que transcorre pel mig del poble, és un concepte que de manera intrínsica la gent del poble, de Vic, i de la comarca... té associat a Calldetenes.

En un moment de forts canvis, cal aprofitar aquesta associació i transformar-la en idees o valors positius per al poble:

A. El camí com a obertura del poble cap a l’exterior.
B. El camí com a punt de trobada entre persones.
C. El camí com part de la història del poble.
D. El camí com a eix de comunicació amb el paisatge de la comarca

Darrera actualització: 28.05.2018 | 12:35

Imatges

Marca emprenedoria Marca cultura Marca esport