Àrea d'Hisenda

Les tasques principals de la Regidoria d'Hisenda se centren en els àmbits següents: pressupost i comptabilitat, i gestió d'ingressos i recaptació.

El pressupost municipal és l'instrument econòmic i financer i l'eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cadascuna de les àrees i regidories de l'Ajuntament. La Regidoria d'Hisenda s'encarrega de la confecció, el seguiment i el control del pressupost, a més de la comptabilització tant de les despeses com dels ingressos. També es realitzen estudis de costos dels diferents serveis que presta l'Ajuntament.

Darrera actualització: 31.07.2023 | 10:14