Pressupost municipal 2024

Documentació relativa a l'aprovació inicial del Pressupost Municipal 2024.

El Ple de l'Ajuntament de Calldetenes va aprovar inicialment, en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2023,  el Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2024; documentació que s'exposa al públic per termini de quinze dies des de la publicació de l'anunci al BOPB, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

Podeu consultar la documentació en els arxius adjunts. 

Darrera actualització: 24.01.2024 | 09:06