Projecte d’obres de construcció de les escales d’emergència i acabats de serralleria del pavelló

Documentació relativa a l’aprovació inicial del projecte d’obres de construcció de les escales d’emergència i acabats de serralleria del pavelló poliesportiu municipal de Calldetenes.

Per Decret d’Alcaldia de data 13 d’abril de 2022, es va aprovar inicialment el projecte d’obres de construcció de les escales d’emergència i acabats de serralleria del pavelló poliesportiu municipal de Calldetenes, el qual s’exposa al públic de forma íntegra pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Darrera actualització: 22.04.2022 | 12:44