Projecte de pavimentació del camí de Calldetenes a Sant Marc

Documentació relativa a l’aprovació inicial del projecte de pavimentació del camí de Calldetenes a Sant Marc.

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000353  de data 9 de juny de 2022 es va aprovar inicialment el projecte de pavimentació del camí de Sant Marc d’aquest municipi, el qual s’exposa al públic de forma íntegra pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Darrera actualització: 13.06.2022 | 12:52