Plànol delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals

Documentació relativa a l'aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Calldetenes.

Per acord de Ple de data 13 de juny de 2022 es va aprovar inicialment el Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Calldetenes, que contempla les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals incloses en el marc de la Llei 5/2003, que s'exposa al públic per termini de 30 dies hàbils a partir del següent al de la publicació al BOPB, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions.

Podeu consultar el plànol a la documentació adjunta, 

Darrera actualització: 20.06.2022 | 08:46