Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Calldetenes

Documentació relativa a l'aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Calldetenes. 

Per Acord de Ple de data 13 de juny de 2022 es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Calldetenes i els seus annexos. Es publica el Pla de mesures Antifrau de Calldetenes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i està a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest ajuntament a l’efecte del seu general coneixement.

Podeu consultar el pla en la documentació adjunta. 

Darrera actualització: 20.06.2022 | 10:53