Ordenança preu públic pel serei de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública

Documentació relativa a l’aprovació inicial de l'Ordenança preu públic pel servei de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública. . 

Per acord del Ple de l’ajuntament en sessió de data 13 de juny de 2022 es va aprovar l’establiment de preus públics de recàrrega dels vehicles elèctrics i híbrids i l’Acord regulador d’aquests. 

Podeu consultar el text complet a la documentació adjunta. 

Darrera actualització: 20.06.2022 | 08:36