Ordenança fiscal nº29. Taxa instal·lacions del pavelló municipal

Documentació relativa al la taxa per l'aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal d'esports de Calldetenes. 

Darrera actualització: 18.05.2023 | 12:50