Modificació Ordenança Fiscal núm. 19

Documentació relativa a l'aprovació provisional de la modificació de l'OF 19. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’assabentat, comunicació llicències urbanístiques i tramitació de figures de planejament.

Darrera actualització: 17.03.2022 | 13:28