Incoació de revisió d'ofici del conveni d'execució parcial del Pla especial PERI Productos del Cerdo

Documentació relativa a la revisió d'ofici del conveni d'execució parcial del pla especial PERI Productos del Cerdo. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2022, va acordar incoar el procediment de revisió d'ofici adreçat a declarar la nul·litat del Conveni signat en data 29 de maig de 2012 amb l’objecte d’establir la forma i condicions de l’execució parcial del Pla especial de Reforma Interior (PERI) anomenat “Productos del Cerdo” de Calldetenes

A la documentació adjunta trobareu el certificat d'acord de Ple i l'anunci al BOPB. 

Darrera actualització: 30.03.2022 | 10:14