Incoació de revisió d'ofici del conveni de cessió temporal de la finca Productos del Cerdo

Documentació relativa a la revisió d'ofici del conveni de cessió temporal de la finca de Productos del Cerdo. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2022, va acordar incoar el procediment de revisió d'ofici adreçat a declarar la nul·litat del Conveni signat en data 3 d’abril de 2017 amb l’objecte cedir de forma gratuïta i temporal una finca privada per destinar-la a aparcament públic, amb obligacions d’urbanització de sistemes públics inclosos en l’àmbit del Pla especial de Reforma Interior (PERI) anomenat “Productos del Cerdo” i amb exempció de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de la finca privada.

A la documentació adjunta trobareu el certificat d'acord de Ple i l'anunci al BOPB. 

Darrera actualització: 30.03.2022 | 10:10