Contribucions especials carrer Gran

Documentació relativa a l'aprovació provisional de les contribucions especials per les obres del carrer Gran. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2022, va acordar provisionalment la imposició i l’ordenació de les contribucions especials per finançar l’obra de reurbanització de la travessera 141D , entre la cruïlla amb el carrer de Bon aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1+450 -PK 1+975) TM de Vic i TM de Calldetenes, el qual s’exposa al públic de forma íntegra pel termini de trenta dies hàbils durant el qual podran presentar -se les reclamacions que s’estimin oportunes, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 13:19