Compte General 2021

Documentació relativa al Compte General 2021, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes. 

S’exposa al públic, el Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Darrera actualització: 20.06.2022 | 10:50