Anunci suspensió potestativa de l'atorgament de llicències

Podeu consultar a la documentació adjunta l'anunci de l'acord de Ple i el plànol amb els àmbits afectats i subjectes a suspensió.

Per Acord de Ple de data 12 d’abril de 2021 es va aprovar la suspensió potestativa de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets
i títols habilitants amb la finalitat d'estudiar la formació del POUM.

Darrera actualització: 16.06.2021 | 09:04