Normativa urbanística - POUM

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic.

Si voleu consultar les Normes urbanístiques de planejament general, les modificacions de les Normes Subsidiàries o els Plans Parcials d'Ordenació, ho trobareu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Accedir al registre urbanístic

Redacció del POUM

Aquest 2021 s'ha adjudicat la redacció del POUM, i s'iniciarà el desenvolupament d'aquest Plantejament d'Ordenació Urbanística Municipal de Calldetenes. 

A continuació podeu consultar tota la documentació relacionada amb el procés de redacció del POUM de Calldetenes. 

Darrera actualització: 16.04.2021 | 14:38
Darrera actualització: 16.04.2021 | 14:38