Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Calldetenes és l'Oficina de Gestió Tributària de VIC.

c/ H.R. Abadal, 5 (El Sucre)
08500 VIC
Tel.934 729 200
orgt.vic@diba.cat

Domiciliació i pagaments dels impostos municipals

Per als rebuts que encara no estiguin domiciliats i amb la finalitat d'estalviar-vos temps i desplaçaments innecessaris, us oferirm la possibilitat de domiciliar els rebuts al compte corrent o llibreta d'estalvi de qualsevol banc o caixa d'estalvi. Les domiciliacions es carregaran en compte l'últim dia del període de pagament.

Podeu sol·licitar la domiciliació trucant al telèfon 934 729 200, o mitjançant internet i realitzar el pagament amb targeta de crèdit o càrrec directe en compte.

La domiciliació tindrà efectes l'any en curs si s'ha sol·licitat per correu, fax, telèfon o internet, abans del dia 25 del mes que finalitzi el període de pagament voluntari. Altrament tindrà efectes per als anys següents.

Darrera actualització: 06.04.2021 | 14:58
Darrera actualització: 06.04.2021 | 14:58