Fem un pas cap al mercat de treball

El projecte FEM UN PAS CAP AL MERCAT DE TREBALL va néixer el 2013 amb la voluntat d’incidir en la desorientació laboral i acadèmica en relació al propi projecte de vida, la manca d’informació per a accedir amb bones condicions al mercat laboral, la manca de competències transversals, bàsiques i instrumentals i la dificultat d’inserció laboral dels joves dels municipi, sobretot, aquells en situació de més vulnerabilitat.

Durant els 3 anys s'han portat a terme  diverses actuacions per acompanyar els joves del municipi en situació d'atur  cap al contacte amb empreses del territori i promoure les opcions de contractació. La formació, la capacitació, la recerca activa de feina, les noves tecnologies i la sensibilització del sector empresarial del municipi són l'objectiu prioritari del projecte.

 

Objectius:

Facilitar el procés d’emancipació juvenil

Contribuir a fer que els joves tinguin un coneixement més gran dels recursos que els envolten per tal de millorar la seva situació i assolir els seus objectius.

Transmetre als joves els coneixements i la informació per entendre i desenvolupar-se d’una forma autònoma en el món laboral.

Fer protagonistes i responsables els joves de la consecució dels seus objectius personals i laborals.

Millorar l’ocupabilitat dels participants

Ajudar el jove per tal que formuli el seu projecte professional.

Incitar la millora de la formació i la professionalització en el sector o ofici que esculli el jove.

Ajudar a identificar les potencialitats i deficiències del seu perfil professional i motivar per tal que pal·liar aquestes últimes.

Aportar-los informació sobre la situació del món laboral al municipi i a la comarca.

Proporcionar eines i canals de recerca de feina

Aportar-los eines elementals i específiques per a la recerca de feina.

Relacionar el procés de recerca de feina amb les noves tecnologies.

Motivar als joves  per tal que mantinguin constància en la cerca de feina.

Sensibilitzar el sector empresarial del municipi de la baixa ocupació juvenil

Oferir una borsa de treball de joves del municipi

Analitzar ofertes de treball i realitzar la selecció del jove més adequat a l’oferta.

Oferir un seguiment laboral durant la contractació del jove.

Proporcionar informació sobre tipus de contractes bonificats adreçats a joves

 

Metodologia utilitzada:

Les sessions del projecte s’han desenvolupat de caràcter individual i de caràcter grupal. La metodologia que es planteja durant les sessions individuals s’ha basat en els interessos i les necessitats personals. Les diferents accions i dinàmiques grupals ajuden a que cada persona vagi descobrint els seus objectius laborals el seu i projecte professional.  La metodologia que es planteja durant les sessions grupals es basa en la participació activa dels joves, la col·laboració entre ells i les activitats pràctiques. La metodologia ajuda a que cada persona pugui conèixer realitats i experiències d’altres persones i així crear una bona xarxa de col·laboració entre companys.

Darrera actualització: 28.05.2018 | 12:29