Projecte bàsic i executiu d'ampliació del CAP de Calldetenes

Per Decret d’Alcaldia núm.164 de 7 d’abril de 2021, es va aprovar inicialment el projecte d’obres per l’ampliació del Consultori. 

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

Podeu consultar el Projecte d'ampliació del Centre d'Atenció Primària de Calldetenes fent clic aquí.

Darrera actualització: 20.04.2021 | 10:31