Objectius d'estabilitat i nivell d'endeutament

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei i l'evolució de endeutament de l'Ajuntament. 

S'entén per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.

 

Darrera actualització: 09.03.2021 | 10:55
Darrera actualització: 09.03.2021 | 10:55