Òrgans de Govern

Comissió Especial de Comptes 2018

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: estudiar, examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

La Comissió es reuneix un cop a l'any.

 

Composició

  • Marc Verdaguer, presidència (PDeCAT)
  • Benet Illa(PDeCAT)
  • Sergi Tarrés (ERC)
  • Mireia Vilà (PeM-CUP)
  • Ana Mochales, secretaria-Interventora
Darrera actualització: 12.02.2019 | 14:40
Darrera actualització: 12.02.2019 | 14:40