Crònica del ple del 19 de novembre de 2022

Dijous, 22 de de desembre de 2022 a les 00:00

Dilluns es va fer l’últim ple de l’any incloent com a punt els pressupostos per el 2023.

S’ inicia l’aprovació de l’acta anterior i donant compte a les factures anotades a l’ordre del dia. S’explica el conveni interadministratiu de transport de mostres biològiques, regularitzat amb la divisió dels costos entre tots les municipis que utilitzen el servei. I s’aprova la modificació de crèdit explicada i també la proposta d’acord en relació a la Font d’En Titus.

Els increments salarials addicionals de les retribucions dels empleats municipals per l’any 2022 i els calendari dels plens municipals de l’any 2023 fins al Maig, a l’espera de les eleccions de l’any 2023, estan aprovats.

 

El Pressupost municipal de l’Ajuntament de Calldetenes, aprovat inicialment per l’exercici 2023, ascendeix a 4.446.000€ , suposant un increment del pressupost de l‘any anterior. Tal i com va comentar el Regidor d’Hisenda, Miquel Riera, el pressupost són comptes equilibrats i que no han tingut cap puja d’impostos ni de taxes reduint l’endeutament de l’Ajuntament des de l’inici de la candidatura. Al final del ple, cada àrea de treball de l’ajuntament va desgranar els objectius i les propostes que s’inclouen al pressupost del 2023, destacant-ne les següents.

Segons la Regidoria de Serveis, Hisenda i Recursos Humans, amb l’explicació de la reducció d’endeutament i la millora de les condicions dels préstecs. Així com també algunes partides d’inversions previstes de cara al 2023, destacant l’adquisició del quiosc de 4000€, la compra d’un desfibril·lador de 2000€, la construcció del casal d’avis de 150.000€, el local polivalent per l’esplai de 100.000€ i les reformes de l’ajuntament i de l’escola bressol entre d’altres.

La Regidoria de Cultura i Promoció Econòmica, l’Auditori Teatre com a referent de cultura amb una programació estable programada amb el programa.cat i que sigui renovat, sempre que sigui necessari, cap a les noves tecnologies. La creació de la comunitat energètica i la instal·lació de les 6 teulades amb plaques fotovoltaiques finançada a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. I els diferents projectes de promoció econòmica com: Projecte E-GREEN SOCIAL DESIGN, el projecte Lab city i el projecte Treball Talent i Tecnologia. Treballant amb Creacció per donar suport en promocionar els locals del carrer Gran. El premi literari, arribant ja a la 44ena edició, sent un dels dels millors en dotació de Catalunya i la compra del quiosc com a focus de turisme i comerç per promocionar la població de Calldetenes.

Segons la Regidoria d’Habitatge i Joventut, amb la partida pressupostària per la construcció de l’espai polivalent destinat a l’espai, i la millora dels espais relacionats amb el pipican i algunes places i parcs. En temes de joventut, es continua col·laborant amb el Consell Comarcal, amb les campanyes destinades als instituts així com fomentar el punt jove com un espai de trobada per els joves del poble. I per acabar, continuar amb el projecte de Voluntariat Ambiental i Social, sent un referent a la població.

Dins de la Regidoria de Comunicació i Turisme, l’actualització del software de l’ajuntament i amb Localret per a a reducció de factures. I des de turisme, es vol promocionar el Moli de la Clavaria, adequant i legalitzant-lo per a poder-hi fer visites.

Des de Benestar Social i Sanitat, expliquen la continuació de la col·laboració amb el conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per oferir els serveis necessaris.

El Regidor d’Urbanisme i Ensenyament, amb el projecte de les obres del carrer gran i la seva finalització, i es pugui posar en funcionament. Així com del projecte del casal de la gent gran i algunes reformes tant a l’escola bressol amb els tancaments i a l’escola amb el projecte que va sortir als pressupostos participatius.

Des de Comerç, arran de les obres del carrer gran la partida s’ha incrementat per poder donar suport als comerciants. Es continua amb la proposta dels dissabtes dinàmics amb l’objectiu de promocionar el comerç, la fira de Playdetenes que tindrà la segona edició el 14 d’octubre i el dissabte 22 d’abril amb la nova fira de Lego i de jocs. Es proposa també, per complementar el mercat dels diumenges, fomentar la fira artesana feta el primer diumenge i es proposa un nou mercat dels trastos (o de les noses) dos cops a l’any.

La Regidoria d’Esports i Participació, explica la partida pressupostària d'esports, sen la part més important per el pavelló amb la inauguració d’aquest prevista el 4 de març, a més de inversions en equipaments com el vestidor i els accessos. La zona esportiva es manté amb el manteniment de la gespa i del camp de futbol i les inversions de la part de la coberta de les grades del mig. També, relacioant amb la piscina la creació del control d’accés i la rampa. A part es continua realitzant la partida dels pressupostos participatius de 20.000 € i la Torronada, ja consolidada i que agafa renom dins el món de les curses.

Des de l’oposició es van formular diverses preguntes en relació d’alguns punts del pressupost i també d’algunes propostes d’actuacions previstes. Entre d’altres, es va preguntar per l hall de l’ajuntament com a espai del casal d’avis i el pròxim local dels avis i dubtes sobre el pressupost, subvencions i crèdits.

Un cop finalitzat el punt sobre el pressupost es continua amb els punts del ple, la resolució de les subvencions de les entitats del 2022, aprovant-la  i donant compte de la relació de la quantia d’un total de 22.000€ repartits entre les entitats que van sol·licitar la subvenció i la renovació del jutge de Pau tal i com marca la regulació, s’inicien els tràmits per proveir la vacant del jutge de Pau a l’Ajuntament de Calldetenes, i aprovació del Pla Director del Verd Urbà, relacionat amb els arbres que hi ha al municipi segons la seva adaptabilitat i donant pauta per escollir els més adients.

També s’aprova la segona pròrroga de l’acord marc de serveis subministraments d’elements deficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació als ens locals. Amb el canvi d’algunes zones que han quedat fosques o canvis de llums necessaris, per ampliar les zones que s’han fet fins ara, encarat a la sostenibilitat energètica. Per poder bonificar la taxa de lloguer de l’Auditori per l’Escola de Música i l’institut de les Margues per la seva utilització per les festes i concert de Nadal, es fa la proposta al ple i en consegüent es fa l’aprovació.

En referència als processos d’estabilització segons la llei, s’explica la proposta feta juntament amb la representació sindical, així com l’aprovació de la jornada laboral i les compensacions econòmiques segons el conveni de treballadors de l’Ajuntament de Calldetenes. L’adhesió de Localred, que gestionen assessorament en referència a la telefonia i comunicació i amb la missió d’acompanyar en la transformació digital de l’Ajuntament. L’agenda digital vol facilitar, promocionar i prioritzar la digitalització.

Els plecs i preguntes van ser els últims punts que es van dur a terme al ple, on hi havien alguns dubtes i preguntes.

 

Podeu veure la videoacta del ple a la pàgina web de l’Ajuntament amb una durada de 2 hores i 39 minuts, podent consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'ajuntament de Calldetenes. 

 

Darrera actualització: 22.12.2022 | 09:46